Category Malaikat

Percayakan Malaikat

RUKUN IMAN: PERCAYAKAN MALAIKAT Kitab Risalah Tauhid Pindaan Abdul Ghani Yahya dan Omar Yusuf 6 November 1952 Suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim Bin Tastik Sesungguhnya hendaklah kamu percaya dan beriktiqad adalah malaikat itu satu daripada makhluk Allah swt. Dijadikan daripada cahaya. Mereka itu tiada makan , tiada minum, bukan laki-laki dan bukan perempuan, […]

Rate this:

11 jenis manusia di doa malaikat

SEBELAS JENIS MANUSIA DI DOA MALAIKAT PERCAYA kepada malaikat adalah antara rukun iman . Ada malaikat yang ditugaskan berdoa kepada makhluk manusia dan sudah tentu seseorang yang didoakan malaikat mendapat keistimewaan. Dalam hidup, kita sangat memerlukan bantuan rohani dalam menghadapi ujian yang kian mencabar. Bantuan dan sokongan malaikat sangat diperlukan.Kali ini penulis ingin menyenaraikan antara […]

Rate this:

Malaikat maut

Berapa kali malaikat maut ziarah kita? Sebuah hadis nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Abdullah b Abbas r.a., bahawa Rasullulah s.a.w bersabda yang bermaksud, ” Bahawa malaikat maut memerhati wajah setiap manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari.” ketika Izrail datang merenung wajah seseorang, didapati orang itu ada yang sedang bergelak ketawa. Maka berkata […]

Rate this:

Penciptaan langit

KEJADIAN LANGIT DAN BUMI Kitab Mukasyafatul Qulub (Dibalik ketajaman mata hati). Imam Ghazali. Diriwayatkan, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah mutiara. Lalu Allah memandangnya dengan pandangan penuh keagungan dan hancurlah mutiara itu. Dia bergoncang kerana takut kepada Tuhannya dan jadilah dia air. Kemudian Allah memandangnya dengan pandangan rahmat dan membekulah separuh mutiara yang telah […]

Rate this:

Kursi dan Arasy

PEMIKUL ARASY Kitab Mukasyafatul Qulub (Dibalik ketajaman mata hati). Imam Ghazali. Allah swt berfirman: ‘Kursi-Nya meliputi langit dan bumi’ -AlBaqarah ayat 255. Diterangkan kursi-Nya adalah kiasan dari Ilmu-Nya, sebuah pendapat mengatakan sebagai kiasan dari kerajaan-Nya, dan sebuah pendapat lagi mengatakan sebagai kiasan dari falak yang dikenal itu. Diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Kursi adalah […]

Rate this: