Category Faraid

Pembahagian pusaka

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA Faraid (Pewarisan) Dari segi bahasa bermakna ketetapan atau kewajipan. Dari segi istilah bermaksud pembahagian harta pusaka kepada warisnya yang berhak menerima mengikut ketetapan Al-Quran dan sunah nabi. RUKUN PUSAKA 3 perkara iaitu: -Orang yang memberi pusaka -Orang yang menerima pusaka -Barang yang dipusaka yakni apa yang ditinggalkan oleh si mati. SYARAT PUSAKA […]

Rate this: