Category Azab

Amaran Azab Allah

AZAB Carian Oleh: Mohamad Hakim bin Tastik (Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. (Al-Baqarah 2:7) Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit […]

Rate this:

Penyebab bencana

15 PUNCA BENCANA HADITH KELIMA Dari Kitab An Naso ihud diniyyatu wal wasoyal imaniyyatu (Nasihat Agama dan Wasiat Iman). Oleh Imam Habib Abdullah Haddad. Diriwayatkan oleh At-Termidzi, seraya katanya: Hadith ini adalah gharib, yang hanya diriwayatkan dari Saiyidina Ali bin Abu Thalib semata. Daripada Ali bin Abu Thalib ra berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Jika […]

Rate this:

Senarai nama Neraka

NAMA-NAMA PINTU NERAKA Neraka tempat penyiksaan telah ditetapkan untuk golongan tertentu untuk para makhluk-Nya, Pintu (tingkat) neraka yang disebutkan didalam Al Qur’an adalah: NERAKA HAWIYAH Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki dan perempuan yang tidak tanduknya tidak […]

Rate this: