Arkib

Dosa

MUTAKABBIR: MELIHAT DIRINYA LEBIH MULIA DARIPADA BARANG YANG DIJADIKAN ALLAH TAALA

Kitab Bidayah Al-Hidayah
Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Taala

Dan sayugianya kamu iktiqadkan dirimu itu hina dari sekalian makhluk Allah taala, dan hendaklah kamu lihat seseorang itu terlebih mulia darimu.

maka jika kamu lihat akan anak-anak kecil, maka kata oleh hatimu:
‘Bahawa anak ini tiada ia berbuat maksiat akan Allah Taala dan aku berbuat maksiat akan Allah Taala, maka tidak syak lagi anak ini lebih mulia dariku’.

maka jika kamu lihat akan orang yang lebih tua darimu, maka kata oleh hatimu:
‘Bahawa orang ini berbuat ibadat kepada Allah Taala lebih dulu dariku, maka tidak syak lagi ia lebih mulia dariku’.

maka jika kamu lihat akan orang yang alim, maka kata oleh hatimu:
‘Bahawa orang ini telah diberi oleh Allah Taala ilmu yang tiada diberi akan daku, dan sampai padanya ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tidak syak lagi mereka lebih mulia dariku’.

maka jika kamu lihat akan orang yang jahil, maka kata oleh hatimu:
‘Bahawa orang ini berbuat maksiat akan Allah Taala dengan jahilnya (ketidak tahuannya) dan barangkali ia bertaubat memohon ampun dari Allah dosanya ia mati dalam kebajikan dan aku berbuat maksiat akan Allah dengan ada ilmuku, maka tidak syak lagi aku terlebih salah dan terlebih jahat dan tiada diketahui dengan apa ku dimatikan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati aku dalam kejahatan’.

maka jika kamu lihat akan orang kafir, maka kata oleh hatimu:
‘Bahawa orang ini tiada mengetahui sebagaimana aku ketahui akan Dia. Tiadalah aku ketahui akan perihal dia. mudah-mudahan ia masuk islam maka mati ia dalam islam, maka ia diampun Allah Taala segala dosanya maka mendapat bahagia dirinya’.

“Bahkan telahpun datang kepadamu ayat-ayat petunjukKu (melalui RasulKu),
maka engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong angkuh mengenainya,
dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar!”
(Az-Zumar 39:59)

Dan pada hari kiamat,
engkau akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah (dan yang menyatakan kesedihan itu) – muka mereka hitam legam; bukankah (telah diketahui bahawa) dalam neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong takbur?
(Az-Zumar 39:60)

Dan (sebaliknya) Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa (yang menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat) dengan mereka mendapat kemenangan besar (keredaan Allah) mereka tidak akan disentuh sesuatu yang buruk, dan tidak akan berdukacita.
(Az-Zumar 39:61)

Allah Yang Menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Mentadbirkan serta menguasai segala-galanya.
(Az-Zumar 39:62)

Dia sahajalah yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi; (orang-orang yang percayakan yang demikian beruntunglah) dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang jelas nyata itu,
mereka itulah orang-orang yang paling rugi.
(Az-Zumar 39:63)

HUKUM HOMOSEKS DAN MUSAHAQAH (LESBIAN)

Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub Wa Munabbihat Al-Qulub
Permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai
Asy-Syeikh Ali Bin Abdul Rahman Al-Kalantani

NOTA HUKUM HAD oleh: Mohamad Hakim Bin Tastik

Nota ringkas ini di catatkan bagi memenuhi permintaan sesetengah pembaca 1khalifah.

Dan sabda Nabi saw:
‘Barangsiapa mengerjakan pekerjaan kaum Luth, Maka bunuh olehmu akan orang yang berbuatnya dan akan orang yang kena perbuatnya’.

Kata Ibnu Abbas ra:
‘Bermula Had (hukum hudud) orang yang liwath itu, direjamkan dia daripada tempat yang tinggi dengan anak batu hingga mati, kerana Allah Taala merejamkan kaum Nabi Luth dengan batu dari langit….’.

Had (hukum hudud) orang liwat itu seperti had zina atas qaul yang sahih.
Muhshan: direjamkan dia dengan anak batu hingga mati.
Tiada Muhshan: dipukul akan dia 100 pukul dan didagang (diasing) akan dia 1 tahun.

dan jikalau pada dubur hambanya atau dubur perempuan sekalipun, wajib had padanya itu, pada yang lain daripada isteri dan gundiknya.

dan adapun pada keduanya, maka jika berulang-ulang ia, wajib ta’zir jua. dan jika tiada, maka tiada dita’zirkan dia.

Adapun orang yang kena berbuat duburnya, maka hadnya dipukul akan dia 100 pukul dan didagang 1 tahun, sama ada ia muhshan atau tiada muhshan, sama ada ia lelaki atau perempuan.

dan pada satu qaul bagi syafi’i:
‘dibunuh akan orang yang berbuat dan orang yang kena perbuat, seperti hadith yang telah terdahulu.’

dan kata setengah ulama’: ‘dibakar keduanya dengan api’.

Dan adapun Had perempuan yang mendatang akan perempuan , maka kata Abu Muslim:
‘Di Habas kan (di kurungkan) dia sehingga mati’.

Dan Had orang yang mendatangkan akan binatang, maka iaitu seperti had orang berzina.
kata setengah ulama’:
‘Dibunuh akan dia, kerana sabda Nabi alaihissalam: ‘Barangsiapa mendatang ia akan binatang itu sertanya (yakni; sunat disembelih akan dia jika binatang yang di makan akan dia). -meriwayatkan dia oleh Al-Hakim dan menshahih ia akan isnadnya.

Tetapi yang rajihnya, dita’zir akan dia jua,
seperti pada riwayat An-Nasai, daripada Ibnu Abbas ra, tiada atas orang yang mendatang akan binatang itu Had.

ORANG-ORANG YANG DILAKNAT DAN DIMURKAI ALLAH

1. Orang yang Berbuat dan kena perbuat pekerjaan kaum Nabi Luth
2. Orang yang mewathi’ akan perempuan pada duburnya.
3. Orang yang mewathi’ pada binatang.
4. Orang yang mewathi’ akan anak dan ibunya.
5. Orang yang berzina perempuan yang sekampung dengan dia.
6. Orang yang mewathi’ akan tapak tangannya, yakni mengeluarkan mani dengan tangannya, melainkan bahawa taubat mereka itu.

-Lelaki yang menyerupai perempuan.
-Perempuan yang menyerupai lelaki.
-Orang yang mendatang akan binatang.
-Orang yang mendatang akan lelaki dengan Liwath.

Sebahagian Carian maksud ayat dalam Al-Quran:

Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah empat orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka (perempuan yang berzina itu) dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar (dari hukuman itu). (An-Nisaa’ 4:15)

Katakanlah: “Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun; dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa; dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya) Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) – yang terang daripadanya dan yang tersembunyi; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh Syarak). Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu memahaminya. (Al-An’aam 6:151)

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (An-Nuur 24:2)

Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. (An-Nuur 24:3)

Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik; – (An-Nuur 24:4)

Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar; – (An-Nuur 24:6)

MIMPI TANG TIDAK BAIK

KITAB RAHASIA SUFI
Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani.
Terjemahan Abdul Majid Hj Khatib
Ditahkik dan di tulis semula oleh Syed Ahmad Semait

Ada juga mimpi akibat perangai yang tidak baik. Mimpi seperti ini menunjukkan sifat ego, jahat atau menunjukkan kesedaran tentang kesalahan atau dosa diri, tetapi ia tidak mampu menghentikan atau mengelakkan dosa dan kesalahan itu.

Kadang-kadang Allah mengingatkan seseorang itu tentang dosa dan kesalahannya dengan mimpi melihat binatang buas seperti harimau, singa, serigala, beruang, anjing, babi, ular, lipan kala dan sebagainya. Misalnya harimau melambangkan sifat megah, sombong dan takabur yang melampau hingga melawan Allah swt.

Firman Allah:
‘Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan di bukakan bagi mereka pintu langit dan tidak pula mereka masuk syurga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.’ -surah Al-A’raf ayat 40.

Demikian juga mereka yang membuat kezaliman kepada orang lain, akan mendapat balasannya yang adil dan saksama.

Singa melambangkan sifat terlampau ego dan bangga diri.
Beruang melambangkan sifat marah dan zalim terhadap orang-orang di bawah kawalannya.
Serigala melambangkan tamak haloba, tidak kira halal haram, bersih atau kotor.
Anjing melambangkan sifat rakus, cemburu, dengki, dendam kesumat dan nafsu ammarah dan serakah.
Musang melambangkan sifat suka menipu dalam urusan dunia.
Arnab melambangkan kelakuan yang sama tetapi di lakukan secara tidak disedari dan tidak disengajakan.
Harimau bintang melambangkan usaha yang di buat secara tidak munasabah.
Kucing melambangkan sifat kebakhilan atau kedekut dan penipuan.
Ular melambangkan putar belit (penipuan), suka mengata-ngata orang, suka membuat tuduhan palsu dan menzalimi orang lain.
Kala melambangkan kritikan yang negatif dan gemar mempermain-mainkan dan memperolok-olokkan orang lain.
Tabuan melambangkan bahasa dan kata-kata yang menyakitkan hati.

Jika seseorang itu bermimpi kalah berlawan dengan binatang-binatang tersebut, maka ia perlu memperkuatkan dirinya dengan lebih banyak beribadat dan berzikir, sehinggalah ia boleh mengalahkan binatang-binatang itu dengan sekali pukul saja.

Jika seseorang itu bermimpi membunuh binatang-binatang itu, maka ini menunjukkan bahawa ia telah berhenti membuat dosa atau menyakiti orang lain.

Firman Allah:
‘……. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.’
-surah Muhammad ayat 2.

Jika seseorang itu bermimpi melihat binatang-binatang itu menjadi manusia, maka itu menunjukkan dosa dan kesalahannya yang lalu telah di hapuskan atau di ampunkan dan ia menjadi orang baik, taubatnya di terima oleh Allah kerana tanda yang benar taubat itu di terima ialah ia tidak lagi sanggup membuat kesalahan dan dosa yang sama.

Firman Allah:
‘Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka kejahatan mereka di ganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’
-Surah Al-Furqan ayat 70.

Apabila seseorang itu telah selamat dari dosa dan noda, maka janganlah ia lalai lagi kerana nafsu dan egonya akan kuat semula sekiranya ia mengingat kembali zaman lamanya. Keadaan jiwa yang damai tenteram mudah hilang dan jadi resah gelisah.

Tujuan Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya jangan menghampiri yang haram ialah untuk menjadikan hamba itu waspada sentiasa dan berkekalan dalam kebaikan dan kebajikan.

RENUNGAN DI TAHUN BARU

Kitab: Sinaran iman di sebalik kekalutan
Imam Hassan Al-Banna

Wahai orang yang sedang kebingungan di padang kehidupan, sampai bilakah engkau hidup dalam petualangan dan kesesatan padahal di tanganmu ada pelita yang bersinar terang?

‘Telah datang kepadamu cahaya dan kitab yang terang dari Allah. Allah membimbing kamu dengannya, siapa yang mengikuti redha-Nya ke jalan keselamatan. dan membawa mereka dengan izin-Nya. Keluar dari kegelapan menuju cahaya. Menunjuki mereka jalan yang lurus.’ -Surah Al-Maidah ayat 15-16.

wahai saudara yang sedang penat dan letih, yang tersungkur di bawah tindihan noda dan dosa, kepadamu kusampaikan bisikan kata bahawa pintu ampunan Tuhanmu luas terbuka. Dan ratap tangis orang yang bersalah lebih di sukai daripada doa orang yang patuh.

Duduklah engkau di malam sunyi, berbisik kepada Ilahi, menghadap dengan sepenuh hati. Titiskanlah air mata penyesalan dan kesedihan, ucapkanlah kalimat istighfar dan kata taubat. Semoga Allah menghapuskan semua noda dan dosamu dan mengangkat tinggi darjatmu. Dan semoga pula engkau menjadi orang yang di dekatkan kepada-Nya.

‘Sungguh! Allah cinta orang yang taubat Dan cinta orang yang bersuci diri.’ -Surah Al-Baqarah ayat 222.

Alangkah dekatnya Tuhanmu kepada dirimu, sedangkan engkau tidak mahu mendekati-Nya. Alangkah cintanya Dia kepadamu, sedangkan engkau tidak mahu mencintai-Nya. Alangkah besarnya kasih sayang-Nya kepadamu, sedangkan engkau melupakan hal itu.

Rasulullah saw bersabda:
‘Sesungguhnya Allah Taala membuka tangan-Nya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang melakukan kesalahan pada siang hari dan Dia membuka tangan-Nya pada waktu siang supaya bertaubat orang yang melakukan kesalahan pada malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat.’ -Riwayat Muslim.

Tahun demi tahun yang baru lagi,
Masa berlalu dan kita hanya boleh sesali dosa-dosa. Maka kita perlu mengatur langkah sebaik-baiknya agar tidak tergelincir lagi.
Dan untuk menghadapi masa yang akan datang, kita buat persiapan berupa hati yang bersih, niat yang suci, dan kemahuan yang kuat untuk melakukan kebajikan.

‘Dan akan Kami tempatkan timbangan keadilan pada hari kebangkitan, sehingga tiada seseorang dirugikan sedikit pun, Dan jika ada seberat biji sawi pun (amalan), tentulah Kami akan datangkan pahalanya. Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan.’ -Surah Al-Anbiya ayat 47.

‘Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan beriman. Yang berbuat amal kebajikan, kemudian bersedia menerima pimpinan.’ -Surah Thaha ayat 82.

Wahai saudara-saudara yang telah letih, yang tersungkur di bawah tindihan noda dan dosa-dosa, Janganlah anda berputus asa dan jangan pula putus harapan.

Inilah saat pengampunan yang datang bersamaan dengan datangnya tahun baru. Inilah hembusan angin penerimaan taubat yang dengan lemah lembut menerpa wajah baru yang molej dan indah. Inilah cahaya hidayah yang memancar bersamaan dengan terbitnya bulan sabit yang cerah dan indah.

KAHWIN UNTUK MENUTUP MALU?

Sesungguhnya, permasalahan ini berat. Perhatikan soalan 1 – 5.

Perkahwinan seumpama ini hari ini memang tersangat biasa kerana keluarga biasanya memilih jalan ini untuk menutup malu. Bila dapat tahu anak pregnant luar nikah, cepat-cepat kahwinkan?

Berdasarkan kenyataan ini, nikah itu TIDAK SAH, maka pasangan itu kelak hidup dalam zina sampai bila-bila, Nauzubillah.

Persoalan ini telah diajukan kepada seorang Imam, di mana banyak persoalan lain timbul dari persoalan pokok tersebut.

Saya kongsikan bersama anda di sini kerana ianya amat penting:

Soalan 1:
Apakah langkah yang sewajarnya sekiranya seorang gadis belum berkahwin didapati hamil anak luar nikah?

Jawapan: Gadis itu tidak boleh berkahwin sehingga bayi itu dilahirkan.

Soalan 2:
Sekiranya lelaki yang bertanggungjawab itu bersedia mengahwini gadis itu, bolehkah mereka bernikah?

Jawapan: Tidak. Mereka tidak boleh bernikah sehingga bayi itu dilahirkan.

Soalan 3:
Adakah pernikahan itu sah sekiranya mereka berkahwin?

Jawapan: Tidak. Pernikahan itu TIDAK SAH. Seorang lelaki tidak boleh
mengahwini seorang wanita hamil, walaupun lelaki itu merupakana ayah
kepada bayi yang dikandung itu.

Soalan 4: Sekiranya mereka bernikah, apakah tindakan mereka untuk memperbetulkan keadaan?

Jawapan: Mereka mesti berpisah. Perempuan itu mestilah menunggu
sehingga melahirkan, atau sehingga sah dia tidak mengandung, barulah
mereka boleh bernikah sekali lagi, secara sah.

Soalan 5:
Bagaimana sekiranya keadaan itu tidak diperbetulkan?

Jawapan: Maka mereka akan hidup di dalam zina kerana pernikahan itu tidak sah.

Soalan 6:
Apakah hak seorang anak luar nikah?

Jawapan: Kebanyakan pendapat mengatakan bahawa anak itu TIADA HAK
untuk menuntut apa-apa daripada ayahnya.

Soalan 7 :
Sekiranya hukum mengatakan lelaki itu bukan ayah kepada anak tersebut, adakah itu bermakna dia bukan mahram kepada anak perempuannya sendiri?

Jawapan: Ya. Dia tidak boleh menjadi mahram.

Soalan 8 :
Sekiranya seorang lelaki Muslim dan seorang wanita Muslim (atau bukan Muslim) ingin bernikah setelah bersekedudukan, apakah tindakan yang sewajarnya?

Jawapan: Mereka mesti tinggal berasingan segera dan menunggu
sehingga perempuan itu haid satu kali sebelum mereka boleh bernikah.

Soalan 9:
Sekiranya saya kenal/tahu seseorang di dalam keadaan ini,
apakah saya perlu memberitahu kepadanya, atau lebih baik menjaga tepi kain sendiri?

Jawapan: Anda wajib memberitahu, kerana itu sebahagian
tanggungjawab anda sebagai saudaranya. Mereka harus diberi peluang
untuk memperbetulkan keadaan mereka, kalau tidak semua keturunan yang
lahir dari pernikahan tidak sah itu adalah anak-anak yang tidak sah
taraf.

Tolong jangan abaikan ini. Ini merupakan satu perkara yang sangat serius!

jadi, fahami dan dalami betul-betul dan bincanglah dengan Imam/ustaz sekiranya perlu.

Baca pula:
NOTA HUKUM HAD

“Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku,
hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam”.

70 PERKARA DOSA BESAR

Mengikut imam Azzahabiyy dalam kitabnya “Al-Kabaair” beliau
menghimpunkan jenis dosa-dosa besar sebanyak 70 perkara.

01 – Belajar ilmu dan sembunyi pengetahuan
02 – Bersaksi palsu
03 – Berjudi
04 – Bersumpah palsu dan bohong
05 – Berbohong
06 – Bergambar di baju (bila sembahyang)
07 – Perempuan pelacur
08 – Berbuat buruk terhadap yang lemah
09 – Berdebat dan memusuhi
10 – Bersifat dayus

11 – Bercakap kasar dengan orang tua
12 – Dusta nama Allah dan rasulnya
13 – Derhaka pada suami
14 – Derhaka pada hamba Allah, anggap baik dirinya
15 – Hakim derhaka
16 – Homosek (seagama/sejenis)
17 – Mengurangi timbangan
18 – Lari seorang hamba dari tuannya
19 – Lelaki menyerupai wanita
20 – Lari dari medan perang di jalan Allah

21 – Membunuh manusia
22 – Membunuh diri sendiri
23 – Mengamalkan sihir
24 – Meninggalkan sembahyang lima waktu
25 – Meninggalkan sembahyang jumaat
26 – Menderhaka kepada kedua ibu bapa
27 – Memutuskan hubungan silaturrahim
28 – Melakukan zina
29 – Makan harta anak yatim secara tidak betul

30 – Makan dari kekayaan haram
31 – Memberi dan menerima rasuah
32 – Melabuhkan pakaian kerana berlagak sombong
33 – Makan riba
34 – Minum arak
35 – Mencuri
36 – Merompak
37 – Melalukan kezaliman
38 – Melakukan pengkhianatan
39 – Menyebut-nyebut pemberian

40 – Mengingkari janji
41 – Memfitnah
42 – Mengutuk orang islam
43 – Merasa aman dari kemurkaan Allah
44 – Menipu harta rampasan
45 – Melampaui batas
46 – Menuduh zina terhadap orang baik
47 – Memakai emas dan sutera (bagi lelaki)
dan Tidak menutup aurat bagi wanita

48 – Mempercayai nujum dan sihir
49 – Menjadi bapa sanggup

50 – Mencari kesalahan orang lain
51 – Menganggu orang lain
52 – Menganggu tetangga
53 – Menyakiti dan memaki orang islam
54 – Mengintip dan membuka rahsia orang
55 – Mencaci sahabat Nabi
56 – Mengurangi wasiat
57 – Mengingkari takdir
58 – Putus asa dari rahmat Allah
59 – Penipuan dan kezaliman terhadap rakyat
60 – Riak dan mempamerkan diri

61 – Syirikkan Allah dengan sesuatu yang lain
62 – Sombong serta angkuh
63 – Sembelih untuk selain Allah
64 – Tidak mengeluarkan zakat
65 – Tidak berpuasa di bulan ramadhan
66 – Tidak mengerjakan haji jikalau mampu
67 – Tidak istinjak selepas kencing
68 – Tidak mendengar cakap ibu bapa,
tidak mendengar cakap dan tidak taat suami bagi wanita

69 – Tipu daya
70 – Wanita menyerupai lelaki

Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang.
Semoga taubat kita diterima oleh Allah. Amin…

RINGAN-RINGAN SEBELUM KAHWIN

Jika seorang bapa mengetahui ‘ringan-ringan’ anak dan membiarkannya, ia dayus!

Ingin saya tegaskan, seorang wanita dan lelaki yang telah ‘ringan-ringan’ atau ‘terlanjur’ sebelum kahwin di ketika bercinta, tanpa taubat yang sangat serius, rumah tangga mereka pasti goyah. Kemungkinan besar apabila telah berumahtangga, si suami atau isteri ini akan terjebak juga dengan ‘ringan-ringan’ dengan orang lain pula.

Hanya dengan taubat nasuha dapat menghalangkan aktiviti mungkar itu dari melepasi alam rumah tangga mereka. Seterusnya, ia akan merebak pula kepada anak-anak mereka, ini kerana benih ‘ringan-ringan’ dan ‘terlanjur’ ini akan terus merebak kepada zuriat mereka. Awas..!!
Dalam hal ini, semua suami dan ayah perlu bertindak bagi mengelakkan diri mereka jatuh dalam dayus.
Jagalah zuriat anda.

Suami juga patut sekali sekala menyemak hand phone isteri, beg isteri dan lain -lain untuk memastikan tiada yang diragui. Mungkin ada isteri yang curang ini dapat menyembunyikan dosanya, tetapi sepandai-pandai tupai melompat akhirnya akan tertangkap jua.

Saya tahu, pasti akan ada wanita yang kata. “habis, kami ini tak payah check suami kami ke ustaz?”
Jawabnya, perlu juga, cuma topic saya sekarang ni sedang mencerita tanggung jawab suami. Maka perlulah saya fokus kepada tugas suami dulu ye.

SIFAT CEMBURU

Cemburu sebenarnya adalah HAK LELAKI yakni:

Cemburu seorang suami dan ayah adalah wajib bagi mereka demi menjaga maruah dan kehormatan isteri dan anak-anaknya agar selamat didunia dan akhirat.

Diriwayatkan bagaimana satu peristiwa di zaman Nabi

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن.

Ertinya : Berkata Ubadah bin Somit r.a : “Jika aku nampak ada lelaki yang sibuk bersama isteriku, nescaya akan ku pukulnya dengan pedangku”, maka disampaikan kepada Nabi akan kata-kata Sa’ad tadi, lalu nabi memberi respond : “Adakah kamu kagum dengan sifat cemburu (untuk agama) yang dipunyai oleh Sa’ad ? , Demi Allah, aku lebih kuat cemburu (ambil endah dan benci demi agama) berbandingnya, malah Allah lebih cemburu dariku, kerana kecemburuan Allah itulah maka diharamkan setiap perkara keji yang ternyata dan tersembunyi.. ” ( Riwayat Al-Bukhari & Muslim )

Lihat betapa Allah dan RasulNya inginkan para suami dan ayah mempunyai sifat protective kepada ahli keluarga dari melakukan sebarang perkara keji dan mungkar, khasnya zina.

BILA LELAKI MENJADI DAYUS?

Secara mudahnya cuba kita lihat betapa ramainya lelaki akan menjadi DAYUS apabila :-

1) Membiarkan kecantikan aurat, bentuk tubuh isterinya dinikmati oleh lelaki lain sepanjang waktu pejabat (jika bekerja) atau di luar rumah.

2) Membiarkan isterinya balik lewat dari kerja yang tidak diketahui bersama dengan lelaki apa dan siapa, serta apa yang dibuatnya di pejabat dan siapa yang menghantar.

3) Membiarkan aurat isterinya dan anak perempuannya dewasanya terlihat (terselak kain ) semasa menaiki motor atau apa jua kenderaan dan keadaan sepanjang yang menyebabkan aurat terlihat.

4) Membiarkan anak perempuannya ber’dating’ dengan tunangnya atau teman lelaki bukan mahramnya.

5) Membiarkan anak perempuan berdua-duaan dengan pasangannya di rumah kononnya ibubapa ‘sporting’ yang memahami.

6) Menyuruh, mengarahkan dan berbangga dengan anak perempuan dan isteri memakai pakaian yang seksi di luar rumah.

7) Membiarkan anak perempuannya memasuki akademi fantasia, mentor, gang starz dan lain-lain yang sepertinya sehingga mempamerkan kecantikan kepada jutaan manusia bukan mahram.

8) Membiarkan isterinya atau anaknya menjadi pelakon dan berpelukan dengan lelaki lain, kononnya atas dasar seni dan lakonan semata-mata. Adakah semasa berlakon nafsu seorang lelaki di hilang? Tidak sekali-sekali.

9) Membiarkan isteri kerja dan keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna (sepatutnya melabuhkan tudung hingga ke dada).

10) Membiarkan isteri disentuh anggota tubuhnya oleh lelaki lain tanpa sebab yang diiktiraf oleh Islam seperti menyelamatkannya dari lemas dan yang sepertinya.

11) Membiarkan isterinya bersalin dengan dibidani oleh doktor lelaki tanpa terdesak dan keperluan yang tiada pilihan.

12) Membawa isteri dan anak perempuan untuk dirawati oleh doktor lelaki sedangkan wujudnya klinik dan hospital yang mempunyai doktor wanita.

13) Membiarkan isteri pergi kerja menumpang dengan teman lelaki sepejabat tanpa sebarang cemburu.

14) Membiarkan isteri kerap berdua-duan dengan pemandu kereta lelaki tanpa sebarang pemerhatian.

Terlalu banyak lagi jika ingin saya coretkan di sini. Kedayusan ini hanya akan sabit kepada lelaki jika semua maksiat yang dilakukan oleh isteri atau anaknya secara terbuka dan diketahui olehnya, adapun jika berlaku secara sulit, suami tidaklah bertanggungjawab dan tidak sabit ‘dayus’ kepada dirinya.

Mungkin kita akan berkata dalam hati :-
” Jika demikian, ramainya lelaki dayus di sekelilingku”

Lebih penting adalah kita melihat, adakah kita sendiri tergolong dalam salah satu yang disebut tadi.

Awas wahai lelaki beriman!

jangan kita termasuk dalam golongan yang berdosa besar ini.

Wahai para isteri dan anak-anak perempuan!

jika anda sayangkan suami dan bapa anda, janganlah anda memasukkan mereka dalam kategori DAYUS yang tiada ruang untuk ke syurga Allah SWT.

Sayangilah dirimu dan keluargamu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Akhirnya, wahai para suami dan ayah, pertahankan agama isteri dan keluargamu walau terpaksa bermatian kerananya.

Nabi SAW bersabda :

من قتل دون أهله فهو شهيد
Ertinya : “Barangsiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan ahli keluarganya, maka ia adalah mati syahid” ( Riwayat Ahmad , Sohih menurut Syeikh Syuaib Arnout)

Buatlah renungan kita bersama.

Lampiran ini saya titipkan khusus buat kawan-kawan dimana saja berada.. kerana telah menjadi trend dalam kehidupan masa kini, ramai lelaki samada masih bujang, duda mahupun suami orang (ini yang banyak), amat gemar bermain cinta, berkasih-kasihan, bermanja-manjaan atau dalam erti kata lain menggatal dengan anak dara, janda mahupun isteri orang (ini yang ramai). Bagi saya yang berkerja di pejabat.. memang amat ketara, gejala ini amat berleluasa sekarang..

Pesanan khusus buat teman-temanku:

LELAKI

Janganlah nakal-nakal, ingatkan Allah yg menjadikan kita dan bersyukurlah.. bagi mereka yang bergelar suami dan bapa, awasilah mereka, jangan anda menjadi DAYUS kerana kedayusan itu bakal menafikan ruang untuk anda di syurga Allah… nauzubillah…

PEREMPUAN

Janganlah anda mengheret suami/bapa anda menjadi DAYUS akibat tingkah laku anda.. kasihanilah mereka.. jangan nafikan syurga Allah bagi mereka akibat perbuatan-perbuatan kita….mahukah anda melihat suami/bapa anda merengkuk dalam neraka? nauzubillah.

Sekian

TAUBAT: PANDUAN DAN AMALAN

Oleh : Prof Madya Dr Musa Fathullah Harun

Imam Ghazali berkata: Jika seseorang yang bertaubat melakukan sesuatu perbuatan dosa, sama ada dilakukan dengan sengaja kerana dorongan syahwat atau dilakukan tanpa disengajakan, maka wajib baginya segera bertaubat, menyesali perbuatan tersebut dan berusaha menghapuskannya dengan melakukan kebaikan.

Seandainya jiwanya tidak membantunya untuk berazam meninggalkan perbuatan tersebut disebabkan penguasaan syahwat, maka yang demikian bererti bahawa ia telah lemah daripada melakukan salah satu daripada dua kewajiban.

Dengan demikian, tidak sepatutnya baginya meninggalkan kewajiban yang kedua, iaitu menghapuskan keburukan tersebut dengan melakukan kebaikan, yang dengannya ia telah menjadi orang yang melakukan amalan yang baik sebagai tampalan bagi amalan lain yang buruk.

Amalan-amalan baik yang dapat menghapuskan amalan-amalan buruk, sama ada dengan hati, dengan lidah atau pun dengan anggota badan. Dan hendaklah kebaikan tersebut pada tempat keburukan, dan pada yang berkaitan dengan sebab-sebabnya.

Amalan dengan hati, iaitu dengan memohon bersungguh-sungguh kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuni dan memaafkan, dengan penuh kerendahan hati, menghinakan diri seperti hinanya seorang hamba yang melarikan diri dengan menzahirkan kehinaan terhadap seluruh hamba Allah, iaitu dengan mengurangi kesombongannya dalam berhubungan dengan mereka, menyembunyikan kebaikan kepada sesama orang Islam dan berazam untuk taat.

Amalan dengan lisan iaitu dengan mengakui kezaliman (Kesalahan melakukan ma’siat) dengan membaca:
“Wahai Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri dan telah melakukan keburukan, maka ampunilah bagiku segala dosaku.”

Di samping itu hendaklah beristighfar dengan membanyakkan pelbagai istighfar. Amalan dengan anggota badan pula adalah dengan melakukan ketaatan, membanyakkan bersedekah dan menekunkan diri dengan ibadat.

Di dalam athar, ada yang menunjukkan bahawa perbuatan dosa, jika diikuti oleh lapan perbuatan baik, maka harapan untuk dimaafkan adalah cerah, iaitu empat amalan hati dan empat amalan anggota badan.

Perbuatan yang merupakan amalan hati ialah:

Pertama: Bertaubat atau azam untuk bertaubat;
Kedua: Suka meninggalkan dosa;
Ketiga: Takutkan seksaan ke atas dirinya; dan
Keempat: Mengharapkan keampunan baginya.

Adapun yang merupakan amalan anggota badan ialah:

Pertama: Solat dua rakaat selepas melakukan dosa.

Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Bakr al-Siddiq r.a. bahawa beliau berkata:
“Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian ia mengelokkan wudu dan solat dua rakaat, kemudian meminta keampunan kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuni baginya, kemudian baginda SAW membaca ayat (Apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah… dan seterusnya)” .

Dalam riwayat Ibnu Murdawaihi dalam Tafsir dan Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman daripada hadis Ibnu Abbas r.a. pula mengatakan empat rakaat.

Kedua: selepas solat hendaklah membaca istighfar tujuh puluh kali, kemudian membaca sebanyak seratus kali:
“Maha Suci Allah Yang Maha Agung dengan segala pujian bagiNya”

Ketiga: bersedekah; dan

Keempat: berpuasa sehari.

Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah Bin Mas’ud r.a. bahawa beliau berkata:
“Seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah menggauli seorang perempuan di hujung kota Madinah, dan saya telah melakukan terhadapnya selain menyetubuhinya. Inilah saya, hukumlah ke atas diri saya apa yang Tuan hamba kehendaki.
Umar berkata kepadanya: Allah telah menutupi anda, jika anda menutupi diri anda sendiri.
Ia (Abdullah Bin Mas’ud) berkata: Nabi SAW tidak menjawab sesuatu, maka orang itu pun berdiri dan pergi. Nabi SAW menyuruh seseorang mengikutinya dan memanggilnya, dan membacakan kepadanya ayat ini(Tegakkanlah solat pada dua tepian siang dan pada waktu mendekati malam. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Yang demikian sebagai ingatan bagi orang-orang yang mahu beringat).
Maka salah seorang telah bertanya: Wahai Nabi Allah, adakah ini khusus baginya?
Baginda menjawab: “Bahkan bagi semua manusia.”
Tirmizi dan Ahmad meriwayatkan daripada Mu’az Bin Jabal r.a. bahawa beliau berkata:
“Seorang lelaki telah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, apa kata tuan hamba mengenai seorang lelaki yang telah menemui seorang perempuan yang tidak dikenalinya, kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap isterinya melainkan ia melakukannya terhadapnya, hanya sahaja ia tidak menjimaknya? “
Beliau (Mu’az) berkata: Maka Allah Azza Wa Jalla telah menurunkan ayat yang bermaksud(Tegakkanlah solat pada dua tepian siang dan pada waktu mendekati malam. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan).
Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Berwudu’lah, kemudian solat. Mu’az berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, adakah ia khusus baginya atau bagi kaum mukminin umumnya?”
Baginda bersabda: Bahkan bagi kaum mukminin umumnya”.

Hadis tersebut menunjukkan bahawa menggauli perempuan, selain zina, termasuk dosa kecil yang terhapus oleh amal kebajikan..

Muslim dan Ahmad meriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda:
“Solat yang lima waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadhan ke Ramadhan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut, selama dihindari dosa-dosa besar”.
Dalam keadaan bagaimanapun seseorang yang bertaubat mestilah menghisab dirinya setiap hari dan berusaha menghapuskan setiap dosa dengan hasanat.

Mengenai istighfar, bukanlah istighfar yang hanya dengan lisan, yang dianggap oleh sebahagian ulama sebagai taubat al-kadzdzabin (taubatnya para pendusta), yang berhajat kepada istighfar yang banyak, sebagaimana dikatakan oleh Rabi’at al-Adawiyah.

Tetapi yang dimaksud adalah istighfar yang disertai kesungguhan hati memohon keampunan kepada Allah SWT dengan merendahkan diri, dengan niat yang ikhlas dan keinginan yang benar.

Istighfar yang demikianlah yang boleh menghapus dosa kejahatan, dan istighfar itu pula yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi daripada Abi Bakar r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:
“Tidaklah dianggap sebagai orang yang berketetapan hati untuk terus mengerjakan (ma’siat) orang yang beristighfar, meskipun ia mengulangi dalam sehari tujuh puluh kali.

Tetapi, menurut pandangan Imam Ghazali, istighfar dengan lisan juga merupakan kebaikan, kerana gerakan lisan dengan istighfar, walaupun dengan kelalaian hati,adalah lebih baik daripada gerakan lisan dengan mengumpat atau bercakap lebih, bahkan baik daripada diam.Ia dianggap kurang jika dibandingkan dengan amalan hati.

Ketika seseorang berkata kepada gurunya, Syaikh Abi Uthman Al-Maghrabi: Lidahku sering berzikir dan membaca Qur’an, sedang hatiku dalam keadaan lalai.

Beliau menjawab: Bersyukurlah anda kepada Allah, kerana Allah menggunakan salah satu anggota anda dalam kebaikan dan membiasakannya berzikir, dan tidak menggunakannya dalam keburukan dan tidak membiasakannya dalam bercakap lebih.

Imam Ghazali menyatakan bahawa apa yang dikatakan oleh beliau adalah benar. Sesungguhnya membiasakan anggota-anggota badan dalam kebaikan sehingga menjadi seperti tabiat baginya boleh mencegah sejumlah ma’siat.

Orang yang membiasakan lidahnya beristighfar, apabila mendengar kedustaan daripada seseorang maka lidahnya beristighfar, apabila mendengar kedustaan daripada seseorang, maka lidahnya akan segera mengatakan: AstaghfiruLlah.

Tetapi orang yang membiasakan cakap lebih, lidahnya akan segera mengatakan: Alangkah bodohnya anda, alangkah buruknya kedustaan anda.

Orang yang membiasakan isti’adzah, apabila diceritakan tentang kemunculan gejala-gejala buruk daripada seorang yang jahat, lidahnya akan segera mengatakan: Na’udzu biLlah.

Tetapi orang yang membiasakan cakap lebih, lidahnya akan segera mengatakan: Semoga Allah melaknatnya.
Antara kedua ucapan tersebut terdapat perbezaan. Yang pertama memperoleh kebaikan sebagai kesan membiasakan lidahnya dalam kebaikan, sedang yang kedua sebaliknya.

Mengenai ucapan Rabi’at al-Adawiyah bahawa istighfar kami berhajat kepada istighfar yang banyak, janganlah disangka bahawa beliau mencela gerakan lisan dari segi bahawa ia adalah dzikruLlah, tetapi beliau mencela kelalaian hati, dan kelalaian hati inilah yang berhajat kepada istighfar yang banyak. Kerana, seandainya lidahnya diam, maka ia berhajat kepada lebih banyak istighfar lagi.

WALI: TAUBAT MAKSIAT (tomat)

Dengarlah hai sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat
apa kan kau buat kau takkan selamat pasti dirimu habis dan tamat
bukan ku sok taat sebelum terlambat ayo sama-sama kita taubat
dunia sesaat awas kau tersesat ingatlah masih ada akhirat
astaghfirullahal’azim
reff: ingat mati, ingat sakit ingatlah saat kau sulit
ingat ingat hidup cuma satu kali
berapa dosa kau buat
berapa kali maksiat
ingat ingat sobat ingatlah akhirat
cepat ucap astaghfirullahal’azim
pandanglah ke sana
lihat yang disana
mereka yang terbaring di tanah
bukankah mereka pernah hidup juga
kita pun kan menyusul mereka
astaghfirullahal’azim
repeat reff: cepat ucap astaghfirullahal’azim
repeat reff: cepat ucap astaghfirullahal’azim
cepat ucap astaghfirullahal’azim

Uploaded by t0mbr0

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 146 other followers