22 Wirid selepas solat fardhu

WIRID SELEPAS SOLAT FARDHU


Zikir dan doa selepas solat
Oleh Saudara Hazamin
Kredit: youtube Cangkuk Ehsan Astro Oasis

Oleh: Mohamad Hakim Bin Tastik
Diringkaskan dari kitab ‘hidayatus salikin’, selepas solat bacalah:

1. ASTAGHFIRULLAH (3KALI)
2. ASTAGHFIRUL LAH HAL A’ZIM ALLAZI LAA ILA HA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM WA A TUBU ILAIH
3. ALLAHUMMA AJIRNA MINANNAR (3KALI)
4. ALLAH HUMMA ANTAS SALAM WAMINKASSALAM, WA ILAIKA YA U’DUS SALAM, FAHAYYINAA ROBBANA BISSALAM, WA ADKHILNAL JANNATA DAROS SALAM, TABAROKTA ROBBANA WA TA NGALAITA, YA ZAL JALALI WAL IKROM.
5. A UZUBILLAHI MINASSYAITHONIRRAJIM, BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, ALHAMDULILLAHIRABBIL NGALAMIN, ARRAHMANIRRAHIM, MAALIKIYAU MIDDIN, IYYAKANAKBUDU WA IYYA KANASTAIN, IHDINASSIRO THOL MUSTAQIM, SYIRO THOL LAZINA AN AMTA NGALAIHIM, GHAIRIL MAGH DHUBI NGALAIHIM, WALADDHOOOLLIN. AMIIN.
6. WA ILA HUKUM ILAAHUN WAAHIDUN, LAA ILAHA ILLA HUWARRAHMAANURRAHIM, ALLAHULAA ILAA HA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUM, LAA TAK KHUZUHU SINATUWWALA NAUM, LAHU MA FISSAMAWAA TIWAMA FIL ARD, MAN ZALLAZII YASYFA’U NGINDAHU ILLAA BI IZNIH, YAKLAMU MAA BAINA AIDIIHIM WAMA KHOLFAHUM, WALAA YUHIITUNA BI SYAI IN MIN NGILMIHI ILLAA BIMA SYAA’, WA SYI NGA’ KURSIYYUHUSSAMAWAATI WAL ARD, WA LAA YA U DHUHU HIFZHUHUMA, WA HUWAL NGA LIYYUL NGAZIM.
7. SYAHIDALLAHU ANNAHU LAA ILAA HA ILLAA HUWA WALMALA IKATU WA ULUL NGILMI QAIMAN BIQIST, LAA ILAA HA ILLA HUWAL NGAZIZUL HAKIM. INNADDIINA NGINDALLAHIL ISLAAM.
8. QULILLAA HUMMA MALIKAL MULKI TU’TIL MULKA MAN TASAA’, WATAN ZI NGUL MULKA MIMMAN TASAA’, WATU NGIZZU MAN TASAA’, WA TU ZILLU MAN TASAA’, BI YA DIKAL KHAIR INNAKA NGALA KULLI SYAI’IN QADIIR. TULIJUL LAILA FINNAHAR, WA TUU LIJUNNAHARRA FILLAILI, WATUKH RIJUL MAYYITA MINAL HAYYI, WA TARZUQU MAN TASAA’ U BI GHAIRI HISAB.
9. SUBHAANALLAH (33@100KALI) pahala seperti mengerjakan haji dan umrah.
10. SUBHAANALLAH WABIHAM DIHI pahala di ampunkan dosa walau sebanyak buih dilautan.
11. ALHAMDULILLAH (33@100KALI) pahala seperti berperang fisabilillah.
12. ALHAMDULILLAHI NGALA KULLI HALIN
13. ALLAHUAKBAR (34@100KALI)
14. LAA ILAA HA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYAARIIKALAH, LAHUL MULKU WA LAHULHAMDU WA HUWA NGALA KULLI SYAI’IN QADIR. WALA HAWLAWALA QUWWATA ILLAA BILLAA HIL NGALIYYIL NGAAZIIM. Pahala meluaskan dan membanyakkan tanaman di syurga.
15. ALLAHUMMA LAA MAANI NGA LIMAA AK THOI TA, WA LAA MUQTIYA LI MAA MANA’TA, WA LAA RADDA LI MAA QO DHOI TA, WA LAA YAN FA NGU ZHAL JADDI MINKAL JADDU.
16. ALLAA HUMMA SOLLI NGALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN NGABDIKA WA RASUULIKANNABIYYIL UMIYYI, WA NGALA AALIHI WASOHBIHI WASALLAM, KULLAMA ZAKAROKAZZAKIRUUNA, WA GHOFALA NGAN ZIKRIKAL GHOFILUUN, WARO DHI YALLAAHU TABAROKA WA TA NGALA NGAN SAADAATINAA ASH HAABI SAYYIDINAA RASUULILLAAHI AJMA NGIN.
17. WA HASBUNAALLAHU WA NIKMAL WAKIIL. WA LAA HAWLAWALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL NGALIYYIL NGAZIM.
18. ASTAGHFIRULLAH (3KALI)
19. YAA LATIF FU YAA KAFI, YAA HAFIZU YAA SYAFI, YAA LATIIFU YAA KAFII, YA HAFIIZU YAA SYAAFI, ALLAH, YAA LATIIFU YAA WAAFI, ALLAH, YA KAARIIMU ANTALLAH
20. LAA ILAA HA ILLALLAH (10KALI) pahala seperti memerdekakan hamba.
21. LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASUULULLAH, KALIMATU HAQQUN NGALAIHI NAHYA WA NGALAINA NAMUT, WA NGALAIHAA WABIHAA NUB NGASU INSYA ALLAHU TA NGALA MINAL AA MINIINA BIROHMATILLAHI WA KAROMIHI.
22. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. QULHUWALLAHU AHAD, ALLAHUSSOMAD, LAM YAA LID WALAM YUULAD, WALAM YAA QULLAHU QUFUWAN AHAD (3KALI) pahala seperti membaca seluruh Al-Quran.

________________________________________________________________________________

WIRID WALI-WALI ALLAH:

Diambil dari ibuku Mariati binti haji Ahmad,
Dibaca sebelum tidur setiap malam:

1. YAA LAA ILAA HA ILLA ANTA SUBHAANAKA INNI KUNTU MINAZ ZHOLIMIN (40KALI) wirid nabi Yunus.
2. WALLAHU GHALIBUN NGALAA AMRIHI (33kali) wirid sayyidina Ali.
3. YAA HAYYUN YAA QAYYUUMU YAA ILAA HANA WA ILAAHA KULLA SYAI’IN ILAAHAN WAAHIDAN LAA ILAA HA ILLA ANTA (33KALI) wirid Asif barkhiya’.
4. YAA ZHAL JALAALI WAL IKRAAMI (300KALI) wirid Imam Ghazali.

DAN Hadiahkan Surah Al-Fatihah kepada:

a. Ruh Rasuulullah saw
b. Nabi Khidir as
c. Ruh Syaikh Abdul Qadir Jailani
d. Ruh arwah ibubapa, guru-guru, orangtua dan sekalian muslimin muslimat.

Baca lagi artikel:
Taqarrub (menghampiri diri) kepada Allah swt
11 jenis manusia di doa malaikat
Enam peringkat darjat nafsu manusia

Advertisement
%d bloggers like this: