Category Zakat

Zakat

SENARAI ASNAF ZAKAT UMUM DAN PENDIDIKAN Bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf adalah seperti berikut: PENDIDIKAN e-zakat -bantuan pendidikan Asnaf Fakir Bantuan yuran sekolah rendah/menengah Bantuan Keperluan Pendidikan Asnaf Miskin Bantuan yuran sekolah rendah/menengah Bantuan Keperluan Pendidikan Biasiswa pelajaran Asnaf Muallaf Bantuan umum pelajaran Dermasiswa muallaf Asnaf Fisabilillah Institusi Pengajian Tinggi Dermasiswa […]

Rate this:

Pembahagian zakat Fitrah

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 5) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik MUSTAHAK-MUSTAHAK ZAKAT Di berikan zakat itu kepada delapan bagi manusia: 1. FAQIR iaitu seseorang yang kurang pendapatannya daripada perbelanjaannya yang mustahak dan layak dengannya. 2. MISKIN iaitu seseorang yang pendapatannya tidak mencukupi […]

Rate this:

Zakat Galian, Tanaman Jahiliah dan perniagaan

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 4) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT GALIAN DAN TANAMAN JAHILIAH Wajib 1/40 (satu per empat puluh) zakat pada harta galian -emas dan perak-yang dikeluarkan pada bumi, jika di dapati dengan usaha atau dengan kepayahan, manakala cukup nisabnya. […]

Rate this:

Sutera, Emas dan Perak

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 3) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT EMAS DAN PERAK Wajib zakat pada emas dan perak yang cukup nisabnya dan cukupnya haulnya. Nisab emas ialah: 20 misqal (bersamaan dua puluh tujuh setengah mayam) beratnya. Nisab perak ialah: 200 […]

Rate this:

Zakat buah-buahan dan bijian

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 2) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT BUAH-BUAHAN DAN BIJI-BIJIAN Wajib zakat pada buah-buahan dan biji-bijian yang mengenyangkan. Maka tidak wajib pada buah-buahan dan biji-bijian yang di makan bukan kerana mengenyangkan seperti buah-buahan yang di makan kerana bersedap-sedap […]

Rate this:

Menunaikan Zakat

RUKUN ISLAM KETIGA: MENUNAIKAN ZAKAT Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik Zakat pada Lughah: Pembersihan. Zakat pada Syarak: Ialah nama qadar yang tertentu daripada harta yang wajib di berikan kepada Asnaf-asnaf (orang yang tertentu) dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Zakat terbahagi kepada 2 bahagian: 1. […]

Rate this: