Archive

Tag Archives: tokoh

SUNAN KUDUS

Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Jaffar Shadiq. Dia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung, adalah panglima perang Kesultanan Demak Bintoro, dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550.

Sunan Kudus pernah berkhidmat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto, dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. Selain sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai hakim mahkamah bagi Kesultanan Demak.

Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan lembu sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang untuk mendengar dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat Masjid yang disebut Masjid Menara Kudus.

Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, Kudus Kulon, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus, Jawa Tengah.

Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong haiwan korban lembu dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti korban lembu dengan memotong korban kerbau, mesej untuk memotong korban kerbau ini masih banyak di taati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini.

SUNAN GIRI

Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang terkenal, namanya Raden Paku, disebut juga sebagai Prabu Satmata, atau Sultan Abdul Fakih.

Beliau adalah putera Maulana Ishak dari Blambangan (di Jawa Timur). Maulana Ishak dikatakan dari Blambangan, oleh kerana beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Buddha.

Berhubung ayahnya ke pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putera angkat oleh salah seorang wanita kaya, Nyi Gede Maloka namanya. Kalau di babad tanah jawa, disebut Nyai Ageng Tandes atau Nyai Ageng saja.

Sesudah beliau besar di sekolahkan nya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel). Di sana Raden Paku bertemu dengan Maulana Makdum Ibrahim, putera-putera Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang.

Kemudian bersama-sama dengan Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel di suruh pergi haji ke Tanah Suci, sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di tanah suci singgah terlebih dahulu di Pasai (Aceh), untuk menuntut ilmu kepada para ulama disana.

Adapun yang di maksud ilmu di sini, adalah ilmu ke Tuhanan mengikut ajaran tasawuf.
Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Parsi yang membuka pengajian di pasai di waktu itu. Bahkan banyak pula ulama-ulama dari Melaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang sesuatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua-dua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana, mereka kembali ke tanah Jawa. Raden Paku berjaya mendapat “Ilmu Laduni”, sehingga gurunya di pasai memberinya nama “Ainul Yaqin”.

Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden paku atau Syeikh Ainul Yaqin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri. dimana murid-muridnya terdiri pada orang-orang kecil (rakyat jelata).

Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, kerana beliaulah yang menghantar utusan (mission secree) keluar Jawa. Mereka terdiri dari pelajar, saudagar, nelayan. Mereka dihantar oleh Sunan Giri ke pulau Madura. juga ke Bawean dan Kangean, bahkan sampai ke Ternate dam Haruku di kepulauan Maluku.

Amat besar pengaruh Sunan Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di kerajaan Islam Demak, sehingga sesuatu soalan yang penting sentiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para wali yang lain, beliau dihormati serta disegani.

Pada waktu dahulu Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan, dan termasyhur di seluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Dari segala penjuru, baik dari kalangan atas mahu pun kalangan bawah banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri.

Beliaulah kabarnya yang menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Daeran penyiarannya sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Madura, menurut setengah riwayat, Sunan Giri-lah yang menghukum sesat terhadap diri Syeikh Siti Jenar, kerana mengajarkan ilmu yang berbahaya pada rakyat. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik (peniaga) yang berjiwa demokratik.

Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. seperti misalnya: jelungan, jamuran, gendi gerit, jor, gula tukar, cublak-cublak suweng, ilir-ilir dan sebagainya.
Diantara permainan kanak-kanak hasil ciptaan / gubahannya adalah rupa “jitungan” atau “jelungan”.

Adapun caranya adalah begini:
Anak-anak banyak, satu diantaranya menjadi “pemburu”, lain-lain jadi “buruan” mereka ini akan ‘selamat’ atau ‘tidak’ dari terkaman ‘pemburunya’, apabila telah berpegang pada ‘jitungan’, iaitu satu pokok, tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Permainan bertujuan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup, iaitu:
bahawa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa sajalah, maka manusia (buruan) itu akan selamat dari terkaman iblis (pemburunya). Di samping itu diajarkannya pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat paedagogis serta berjiwa agama, Di antaranya adalah berupa ‘tembung dolanan bocah’ (lagu permainan anak-anak),

yang berbunyi sebagai berikut:
“Padang-padang bulan, ayo gage da dolanan, dolanane naning latar, ngalap padang gilar-gilar, nundang bagog hangatikar”, yang dalam bahasa indonesianya kira-kira begini:
“Terang-terang bulan, marilah lekas bermain, bermain dihalaman, mengambil manfaat dari terang-benderang, mengusir gelap yang lari terbirit-birit”.

Adapun maksud dari tembang tersebut di atas itu adalah:
Agama Islam (bulan) telah datang memberi penerangan hidup, maka marilah akan orang menuntut penghidupan (dolanan, bermain) di bumi ini (latar, laman) akan mengambil manfaat ilmu agama Islam (padang, gilar -gilar, terang-benderang) itu, agar sesat kebodohan diri (begog, gelap) akan terusir.

Disamping itu terkenal pula tembang buat kanak-kanak yang bernama “Ilir-ilir” yang isinya mengandungi falsafah serte berjiwa agama.

Bunyi selengkapnya adalah demikian:
“Lir-ilir, lir ilir, tandure wing angilir, sing ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Cah angon, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno ringkas bagi masuh dodotiro. Dodotiro-dodotiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomana jrumatana, kanggo sebo mengko sore, mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane, ndak sorak hore. ”

Adapun maksudnya adalah demikian:
sang bayi yang baru lahir di dalam dunia ini masih suci bersih, murni, sehingga ibarat seperti penganten baru, siapa saja ingin memandangnya, “bocah angon” (pengembala) itu diumpamakan santri, mualim, ertinya orang yang menjalankan syariat agama .

Sedangkan “blimbing” diibaratkan blimbing itu mempunyai / terdiri daripada lima belahannya, maksudnya untuk menjalankan sembahyang lima waktu. Walaupun “lunyu-lunyu” (licin). tolong panjatkan juga, walaupun sembahyang itu susah, namun kerjakanlah, buat membasuh “dodotira-dodotira, kumitir bedah ing pinggir” maksudnya walaupun solat itu susah, tetapi lakukan guna membasuh hati dan jiwa kita yang kotor ini.

“Dondomono, jrumatana, kanggo sebo mengko sore, dan surak-surak hore”. Maksudnya “bahawa orang hidup di dalam dunia ini sentiasa condong kearah berbuat Dosam segan mengerjakan yang baik dan benar serta utama, sehingga dengan menjalankan solat itu diharapkan besuk dikelak kemudian boleh kita buat sebagai bekal kita dalam menghadap ke hadrat Tuhan Yang Maha Kuasa, bekal itu adalah beramal soleh. Itulah diantara lain buah ciptaan sunan giri.

Tentang tembang (lagu) ilir-ilir ini ada pula yang berpendapat, bahawa itu adalah ciptaan sunan kalijaga. Akan tetapi mengingat bahwa diantara wali sanga, sunan giri yang terkenal sebagai seorang pendidik yang gemar mencipta lagu -lagu kanak-kanak maka besar dugaan kita bahawa lagu tersebut adalah ciptaan beliau juga. Jika tidak, yang pasti adalah bahawa tembang tersebut adalah ciptaan pada zaman wali.

Apakah benar ciptaan sunan kalijaga atau gubahan bersama-sama dengan sunan giri, itu adalah soal secundair.

Sesudah beliau wafat, kemudian dikebumikan di atas bukit Giri (Gresik). Setelah Sunan Giri meninggal dunia, berturut-turut digantikan oleh Sunan delem, Sunan Sedam Margi, Sunan Prapen.

Tatkala Sunan Prapen pada tahun 1597 M, wafat beliau digantikan Sunan Kawis guna, kemudian setelah Sunan guwa wafat digantikan oleh Panembahan Agung. Pada tahun 1638 M Panembahan Agung Giri digantikan oleh Panembahan Mas Witana Sideng Rana, beliau wafat pada tahun 1660 M. kemudian atas perintah Sunan Amangkurat I, Pangern Puspa Ira (Singonegoro) ditempatkan di Giri. mulai saat sunan Amangkurat II memegang kendali pemerintahan, Giri mahupun Gresik mengalami perubahan yang tidak sedikit. Akibat daripada serangan Amangkurat II yang dibantu oleh kompeni akhirnya pada tarikh 27 april 1680 jatuhlah kuasa Pengeran Giri ke tangan Amangkurat II.

Semenjak itu Giri cahanya mulai pudar, hanya tinggal kenang-kenangan dalam sejarah kebangunan Islam di tanah Jawa.

SUNAN DRAJAT

Syarifuddin atau yang lebih dikenali dengan sebutan Sunan Drajat adalah seorang putera dari Sunan Ampel, sebagaimana ayahnya, maka puteranya ini pun kemudian menjadi seorang penganjur pula dalam agama Islam. beliau pun ikut pula mendirikan kerajaan Islam di Demak dan menjadi penyokongnya yang setia. daerah operasinya di antaranya adalah di Jawa Timur, Sunan Drajat adalah seorang sosiawan Islam.

Seorang waliullah yang berjiwa sosial, dalam menjalankan agama, selalu beliau juga tidak segan-segan pula memberikan pertolongan kepada kesengsaraan umum, seperti membela anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit. para fakir miskin, dan lain-lain.

Konon kabarnya beliau, adalah pencipta gending, pangkur, apabila dikatakan bahawa syarifoeddin atau Sunan Drajat itu mempunyai jiwa sosial maka hal itu adalah benar. kerana pada hakikatnya setiap peribadi muslim itu adalah juga seorang sosialis. bukanlah muslim namanya, jikalau dia tidak berjiwa sosial. sebab memang demikianlah ajaran di dalam agama Islam.

Jadi bila mana Sunan Drajat memberi contoh serta menganjurkan kepada rakyat, untuk memiliki jiwa sosial serta menganjurkan supaya rakyat suka menolong para fakir dan miskin yang sedang mengalami penderitaan dan kesempitan, maka hal itu adalah sesuai dengan tuntunan agama.

Tidakkah Islam mengajarkan kepada kita.
Bahawa apabila disekitar tetangga kita terdapat orang yang kelaparan, maka berdosalah kita semua.
jadi agama melarang kita sendiri hidup dalam lautan kenikmatan dan kemewahan, sedangkan yang lain hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. kerana agama islam memang tidak membenarkan adanya individualisme dan egoisme.

Melainkan yang sentiasa di tekankan oleh islam di dalam sepanjang ajaran-ajarannya ialah rasa kolektif, hidup didalam kerukunan hidup dalam suasana gotong royong, tolong menolong, bahu membahu, hidup dalam persaudaraan. jauh sebelum itu di barat timbul semboyan égalité dan Fraternite, maka islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk menanamkan rasa persaudaraan dan kerukunan, tidakkah Islam mengatakan, bahawa sebaik-baiknya manusia di dunia ini, ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya.

SUNAN BONANG

Raden Maulana Makdum Ibrahim, atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Bonang,
adalah seorang putera dari Sunan Ampel.

Berbicara tentang Sunan Bonang yang namanya didepannya disenaraikan kata-kata Maulana Makdum, mengingatkan kita kembali kepada cerita di dalam sejarah Melayu. Konon kabarnya dalam sejarah Melayu pun dahulu ada pula tersebut tentang cendekiawan Islam yang memakai gelaran Makdum, iaitu gelaran yang lazim digunakan di India. kata atau gelaran Makdum ini merupakan sinonim kata Maula atau Malauy gelaran kepada orang besar agama berasal dari kata Khodama Yakhdamu dan infinitifnya (masdarnya) khidmat. dan maf’ulnya dikatakan Makhdum ertinya orang yang harus dikhidmati atau dihormati kerana kedudukannya dalam agama atau kerajaan Islam di waktu itu.

Salam seorang besar yang mengetuai suatu jabatan ketika terjadi pembentukan adat yang berdasarkan Islam, tatkala agama Islam memasuki persekitaran Minangkabau, berpangkat Makdum pula. Rupanya Makhdum atau Mubaligh Islam yang berpangkat atau bergelar Makhdum itu data ke Melaka dalam abad ke XV, ketika Melaka mencapai puncak kejayaannya .

kembali mengenai diri Sunan Bonang disamping beliau adalah putera Sunan Ampel juga menjadi muridnya pula. Adapun daerah operasinya semasa hidupnya adalah terutama Jawa Timur. Disanalah beliau mulai berjuang menyebarkan agama Islam.

Beliau adalah putera dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila, seorang putera dari Arya Teja, salam seorang Tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. menurut dugaan Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 M, serta wafat pada tahun 1525 M.

Maulana Makhdum Ibrahim, semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. sebagaimana halnya ayahnya, maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantran di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam
yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa.

konon beliaulah yang mencipta gending Dharma serta berusaha menukar nama-nama hari nahas / sial menurut kepercayaan Hindu, dan nama-nama dewa Hindu di tukar dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hari rakyat guna di ajak masuk agama Islam.

Di masa hidupnya, beliau juga termasuk penyokong dari kerajaan Islam Demak. serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro Demak.

Adapun mengenai falsafah ketuhanannya, adalah:
“Adapun pendirian saya adalah, bahawa imam tauhid dan makrifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna, sekiranya orang hanya mengenal makrifat saja, maka belumlah cukup, sebab ia masih insaf akan itu. Maksud saya adalah bahawa kesempurnaan barulah akan tercapai hanya dengan terus menerus berkhidmat kepada Tuhan. Seseorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri, begitu pula tidak mempunyai kemahuan sendiri. dan seseorang itu adalah seumpama buta, tuli dan bisu. Segala gerakannya itu datang dari Allah. ”

Ada kitab yang disebut Suluk Sunan Bonang yang berbahasa prosa Jawa Tengah-an, tetapi isinya mengenai hal-hal agama islam. di mana kalimatnya agak terpengaruh oleh bahasa Arab. Besar kemungkinan kita ini adalah mengandungi kumpulan atau himpunan catatan dari pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Sunan Bonang semasa hidupnya kepada murid-muridnya. Di dalam dongeng-dongeng diceritakan,. Bahawa pada suatu ketika pernah ada seorang pendita hindu yang datang untuk mengajak berdebat dengan sunan bonang, bahkan kemudian pendeta hindu itupun akhirnya bertaubat serta menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam.

Pada masa hidupnya dikatakan bahawa Sunan Bonang itu pernah belajar ke Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari keraton Majapahit, serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para murid-muridnya.

Sunan Bonang perjuangannya diarahkan kepada menanamkan pengaruh ke dalam. Siasat dari Sunan Bonang adalah memberikan didikan Islam kepada Raden Patah putera dari Brawijaya V, dari kerajaan Majapahit, dan menyediakan Demak sebagai tempat untuk mendirikan negara Islam. adalah tampak bersifat politik dan Sunan Bonang rupanya berjaya cita-citanya mendirikan kerajaan Islam di Demak. Hanya sayang sekali harapan beliau supaya Demak dapat menjadi pusat agama Islam untuk selama-selamanya kiranya tidak berjaya.

SUNAN AMPEL

Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel,
adalah terkenal sebagai salah seorang wali yang telah ikut pula menegakkan agama Islam,
untuk memulakan usahanya, maka Raden Rahmat membuka pondok pesantran di Ampeldenta di Surabaya. di tempat inilah hendak di didiknya para pemuda-pemuda islam sebagai kader yang terdidik, untuk kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh pulai jawa.

seperti kita ketahui Raden Paku yang kemudian di kenal dengan sebutan Sunan Giri, Raden Patah yang kemudian menjadi Sultan pertama dari kerajaan Islam di Bintoro Demak, Raden Makdum Ibrahim (puteranya sendiri) yang belakangan di kenal dengan dengan sebutan Sunan Bonang, Syarifuddin (puteranya sendiri) yang kemudian dikenali dengan sebutan Sunan Drajat, Maulana Ishak yang pernah di utus ke daerah Blambangan untuk meng-Islam-kan rakyat di sana.

Dan bukan menjadi rahsia lagi,
bahawa Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang menjadi perancang dari kerajaan islam pertama di jawa yang beribu kota di Bintoro Demak, dengan mengangkat Raden Patah sebagai Sultannya yang pertama .. Negara baru di Demak itu adalah hasil rencana dari Sunan Ampel. Inilah jasa beliau yang besar.

Semasa hidupnya beliau ikut pula mendirikan Masjid Agung demak yang dibangun kira-kira pada tahun Saka 1401 atau kira-kira bertepatan dengan tahun Masehi 1479.

Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahawa penubuhan masjid Demak adalah berdasarkan candrasengkala yang berbunyi: “Kori Trus Gunaning Janmi” yang artinya adalah tahun Saka 1399 atau bertepatan dengan tahun 1477 M.

Adapun berdirinya kerajaan Bintoro Demak bersengkala “Geni Mati Siniram Janmi”, yang bermaksud api mati disiram orang.

Bagaimana pendapat sunan ampel terhadap berbagai masalah kepercayaan dan adat istiadat masyarakat kiranya dapatlah kita ketahui dari hasil pada pemusyawaratan para wali. Pada waktu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersesaji itu di masuki rasa ke-Islam-an, maka sunan ampel pun bertanyalah:

“Apakah tidak mengkhawatirkan dikemudian hari? Bahawa adat isitadat dan upacaraupacara lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran islam, sebab kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadikan bid’ah?”.

Soalan sunan ampel ini kemudian dijawab oleh sunan Kudus sebab:
“Saya setuju dengan pendapatnya Sunan Kalijaga, sebab menurut pelajaran agama Buddha itu ada persamaannya dengan ajaran Islam, iaitu orang kaya harus menolong kepada fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran tuan, saya mempunyai keyakinan bahawa dikemudian hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya”.

Raden Rakhmat dilahirkan kira-kira dalam tahun 1401 M, di Champa, sebagai putera dari raja Champa. mengenai nama Champa ini berselisih para ahli sejarah. Kalau menurut Encyclopedia Van Nederlandesh Indie, Champa ini suatu negeri kecil yang terletak di Kemboja. akan tetapi Raffles, mengatakan bahwa Champa itu bukan di kamboja, tetapi terletak di Aceh (Sumatera) yang sekarang bernama: Jeumpa.

Hal ini besar kemungkinan,
mengingat bahwa Aceh dalam sejarah terkenal sebagai daerah pertama di Indonesia yang memeluk agama Islam. menurut riwayat dikatakan, bahawa Sunan Ampel adalah putera dari Ibrahim Asmarakandi yang dikatakan berasal dari Champa dan menjadi raja di sana. kemudian wafat pada tahun 1425 M, serta dimakamkan di Tuban.

Sunan Ampel kemudian kawin dengan putri Tuban bernama Nyai Ageng Manila, dari perkawinannya ini beliau memperoleh 4 orang putra: Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim (Sunan Bonang), Syarifuddin (Sunan Drajat), Putri Isteri Sunan Kalijaga.

Pada masa kerajaan Islam Demak berdiri, Sunan Ampel juga yang mengangkat serta menetapkan Raden Patah yang berkedudukan di desa Glagah Wangi yang kemudian bertukar nama menjadi Bintoro Demak, sebagai Sultan pertama dengan gelar: Sultan Alam Akbar Al Fatah.

Adapun kota demak letaknya disebelah selatan kota Kudus, jarak 25 km jauhnya. Itulah sedikit mengenai diri dan perjuangan Sunan Ampel

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers