Tag Archives: RUKUN GADAIAN

Berjual beli

MUAMALAT: Berjual beli Manusia adalah sebagai Khalifah yakni pemimpin didunia yang memegang amanah dan bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi. Syariat islam menegah pemilikan harta secara batil/haram seperti mencuri, merompak, tipu, riba, monopoli dan sebagainya serta menjauhkan amalan tindas menindas, memeras dan bakhil dalam pengamalan ekonomi islam. Matlamatnya adalah untuk saling bantu membantu sesama manusia melalui semangat […]

Rate this: