Tag Archives: orang alim

Kibrun : Membesarkan diri

MUTAKABBIR: MELIHAT DIRINYA LEBIH MULIA DARIPADA BARANG YANG DIJADIKAN ALLAH TAALA Kitab Bidayah Al-Hidayah Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Taala Dan sayugianya kamu iktiqadkan dirimu itu hina dari sekalian makhluk Allah taala, dan hendaklah kamu lihat seseorang itu terlebih mulia darimu. maka jika kamu lihat akan anak-anak kecil, maka kata oleh hatimu: ‘Bahawa anak ini tiada ia […]

Rate this:

Kecintaan terhadap Ilmu

ILMU ADALAH PUSAKA YANG MULIA Buku Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku Kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib Dihimpun atas arahan Syaikh Fadhlullah Al-Ha’iri ILMU DAN PENGAMALANNYA Ilmu berhubungan dengan amal. Barangsiapa yang berilmu, niscaya mengamalkan ilmunya. Ilmu memanggil amal; maka jika ia menyambut panggilannya….; bila tidak menyambutnya, ia akan berpindah darinya. Pelajarilah ilmu, niscaya […]

Rate this: