Archive

Tag Archives: NISAB UNTA DAN ZAKATNYA

RUKUN ISLAM KETIGA: MENUNAIKAN ZAKAT

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

Zakat pada Lughah: Pembersihan.
Zakat pada Syarak: Ialah nama qadar yang tertentu daripada harta yang wajib di berikan kepada Asnaf-asnaf (orang yang tertentu) dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu.

Zakat terbahagi kepada 2 bahagian:

1. Zakat badan yaitu Zakat Fitrah.
2. Zakat Harta.

Wajib zakat pada 5 perkara:

1. Binatang ternak
2. Biji-bijian dan buah-buahan
3. Emas dan Perak
4. harta Galian dan Tanaman Jahiliah
5. Perniagaan

ZAKAT BINATANG

Syarat wajib zakat:
1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Cukup Nisab (yaitu kadar yang di tetapkan)
5. Haul (yaitu genap masa setahun)
6. Binatang yang di lepas; yaitu binatang mencari makan dengan sendiri dan tiada digunakan bagi bekerja.

BINATANG YANG WAJIB PADANYA ZAKAT

1. Unta
2. Lembu dan Kerbau
3. Kambing, Kibas, Biri-biri

NISAB UNTA DAN ZAKATNYA

5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umurnya 1 masuk 2 tahun.
36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.
40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 3 masuk 4 tahun.
60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 4 masuk 5 tahun.
76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.
91 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina; umurnya 3 masuk 4 tahun.
121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.

NISAB LEMBU DAN ZAKATNYA

30 ekor lembu zakatnya 1 anak lembu berumur 1 masuk 2 tahun.
40 ekor lembu zakatnya 1 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.
60 ekor lembu zakatnya 2 anak lembu berumur 1 masuk 2 tahun.
70 ekor lembu zakatnya 1 anak lembu betina berumur 1 masuk 2 tahun,
dan 1 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.
80 ekor lembu zakatnya 2 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.

(Nisab kerbau dan zakatnya mengikut seperti nisab lembu dan zakatnya).

NISAB KAMBING DAN ZAKATNYA

40 hingga 120 kambing zakatnya 1 kibas atau kambing; umur 1 tahun masuk 2 tahun.
121 hingga 300 kambing zakatnya 4 kibas atau kambing; umur 1 masuk 2 tahun.
400 hingga 499 kambing zakatnya 4 kibas atau kambing; umur 1 masuk 2 tahun.

Demikianlah ditambah seekor kibas atau kambing manakala bertambah 100 ekor.
Tidak Sah memberi zakat dengan binatang yang tua dan yang ada ghaib (kecacatan).

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers