Archive

Tag Archives: kitab Minhajul Abidin

GHURUR: TERPEDAYA ATAU TERTIPU

Kitab Siyarus Salikin juz3
Syeikh Abdus Samad Al-Jawi Al-Palembani

Hakikat Ghurur: iaitu seseorang menyangka baik sesuatu yang kelihatan baik, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan sangkaannya.

Firman Allah:
“Janganlah kehidupan dunia itu memperdayakan kamu dan janganlah perasaan ghurur itu memperdayakan kamu terhadap Allah Taala.” -Surah Luqman ayat 33.

Barangsiapa yang beriktiqad dirinya beroleh kebajikan beerti ia telah terpedaya. Yang lebih terpedaya lagi ialah orang kafir, orang yang melakukan maksiat dan orang fasik kerana menyangka diri mereka berada di dalam kebajikan dan mereka lupa akan kejahatan diri mereka.

Orang yang terpedaya dengan Ghurur itu banyak dan terdiri daripada empat golongan:

1. PARA ULAMA

Kata imam Malik r.a:
“Barangsiapa menuntut ilmu Feqah yang Zahir dan tidak menuntut ilmu Tasawuf yang batin maka sesungguhnya ia menjadi Fasik.”

Imam Ghazali rahimahullahu taala telah menyebut secara terperinci mengenai ulama yang terpedaya di dalam Kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab ini.

Barangsiapa yang tidak mengetahui akan Ilmu yang mengetahui tentang keaiban dirinya iaitulah Ilmu Tasawuf yang batin atau mengetahui akan keaiban diri tetapi tidak pula bersungguh-sungguh menghapuskan keaiban diri yang di dalam batin, maka ia adalah seorang yang terpedaya.

2. GOLONGAN YANG BERIBADAT

Berbuat ibadat yang zahir seperti solat, puasa, berzakat, bersedeqah, menunaikan haji, membaca quran dan sebagainya sedangkan ia tidak membersihkan hatinya daripada maksiat-maksiat yang batin seperti riya’, ujub, sum’ah, kibir, hasad dengki, dan lain-lain lagi, maka ia telah terpedaya kerana ibadat yang zahir itu sahnya bergantung kepada pemulihan hati daripada sifat-sifat jahat yang ada di dalamnya.

Diantara orang yang terpedaya di dalam ibadat ialah orang-orang yang mensia-sia ibadat-ibadat yang difardhukan ke atasnya tetapi bersungguh-sungguh membanyakkan perkara-perkara sunat dan syarat-syaratnya.

3. AHLI-AHLI SUFI DAN ORANG-ORANG YANG BELAJAR ILMU TASAWUF.
(Ash-Shufiyah wal-Mutashawwifah)

Antara sufi yang terpedaya itu lagi ialah orang yang belajar ilmu Hakikat seperti martabat tujuh dan segala yang ada kaitan dengannya tetapi tidak mempelajari Ilmu Syariat iaitu ilmu Ushuluddin dan ilmu Feqah, seperti mana kata Imam Malik r.a:

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu Tasawuf (yang membicarakan mengenai ilmu Hakikat) dan tidak mempelajari ilmu Feqah dan ilmu Ushuluddin, maka sesungguhnya ia menjadi Zindiq.”

Sementara orang yang mempelajari ilmu Syariat yang zahir iaitu ilmu Ushuluddin dan ilmu Feqah beserta dengan mempelajari ilmu Tasawuf dan bersungguh-sungguh mengikutinya iaitu bersungguh-sungguh mengamalkannya, ia memperolehi ilmu Hakikat iaitu ilmu Ma’rifatullahi Taala dengan sebenar-benar makrifat. Orang seperti ini tidak terpedaya, seperti mana kata imam Malik r.a:

“Barangsiapa menghimpunkan kedua-dua ilmu Feqah dan ilmu Tasawuf dengan mempelajari kedua-duanya maka sesungguhnya ia telah memperolehi ilmu Hakikat (iaitu ilmu Ma’rifatullahi Taala secara yakin dan muktamad.”

Maulana As-Saiyid Abdullah Al-‘Aidarus r.a berkata:
“Hendaklah kamu wahai saudara-saudaraku,
mengikuti Al-Kitab iaitu Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah atau Hadits nabi s.a.w iaitu Ilmu Syariat yang disyarahkan dalam kitab-kitab Imam Ghazali terutama yang terdapat dalam Kitabut Zikril-Maut, Kitabil-Faqri, Kitabut-Taubati dan Kitabu Riyadhatin-Nafsi, yang mana semuanya itu tersebut di dalam kitab Ihya Ulumiddin.”

“Kitab Ihya Ulumiddin di dalamnya terdapat rahsia ilmu Syariat dan ilmu Thariqat. Kitab Bidayatul Hidayah di dalamnya terdapat ilmu Taqwa iaitu ilmu yang membawa kepada ketaqwaan terhadap Allah Taala. Kitab Al-Arba’in Fi Ushuluddin di dalamnya terdapat keterangan mengenai jalan yang lurus. Kitab Minhajul Abidin di dalamnya terdapat jalan yang menyampaikan kepada Allah dan Kitab Al-Khulashah Fil-Fiqhi di dalamnya terdapat ilmu dan amalan yang menerangi hati.”

4. MEREKA YANG PUNYAI HARTA DAN MEMBELANJAKANNYA

Mereka yang mempunyai harta dan membelanjakannya dalam kerja-kerja kebajikan dengan disertai Riya’ (menunjuk-nunjuk) atau Ujub’ (berbangga diri) atau Sum’ah atau kerana mahukan kemegahan atau mencari kemashuran dan supaya manusia menyebutnya sebagai pemurah hati yang mahukan pujian.

Diantaranya:
a. menyumbangkan harta untuk kerja kebajikan dari harta diperolehi secara haram seperti merampas atau menganiaya atau menipu harta orang sedangkan ia tamakkan mendapat pahalanya atau tamakkan dosanya diampuni.
b. Jika kerja-kerja kebajikan itu tanpa dituliskan nama mereka sebagai pihak yang mengeluarkan belanja nescaya enggan menyumbangkan harta itu.-ini riya’ atau sum’ah.
c. memberi harta untuk dibelanja menghiasi masjid atau madrasah daripada dibelanja untuk faqir miskin atau selainnya yang memerlukan kepada perbelanjaan untuk hidup di kawasannya.
d. Hiasan-hisan di masjid atau di madrasah itu mengganggu hati orang-orang yang solat.

Nota:
Maksud Syariat yang zahir ialah ilmu Ushuluddin dan ilmu Feqah.
Maksud ilmu Syariat yang batin iailah ilmu Tasawuf.
Ilmu Tasawuf iaitu ilmu Thariqat dan ilmu Hakikat.

Orang yang mengikuti jalan ilmu Tasawuf yang mengandungi ilmu Syariat yang zahir dan ilmu Syariat yang batin dinamakan Shufi yang Muhaqqiq.

KAEDAH BERSULUK

Thariqat paling afdhol: Thariqat Khalawatiyah

Syarat mengikuti Thariqat ahli sufi:

A. Bertaqwa (takut) kepada Allah;
dengan meninggalkan segala maksiat zahir dan batin serta meninggalkan ketaatan yang zahir dan batin.

B. Senjata;
Membanyakkan zikrullah untuk melenyapkan Nafsul Ammarah.

C. Kenderaan;
Himmah yakni bersungguh-sungguh tanpa lalai, lupa, malas, letih untuk mendapatkan ma’rifat allah dalam martabat muqarrabin.

D. Muallim menunjukkan jalan;
Guru mursyid yang menyucikan zahir batin hatinya.

E. Rakan yang ikut sama;
Dapat mengerjakan ratib, zikir dan bekerjasama dalam kebajikan.

F. Kewajipan;
Wajib jika mahu bersuluk mengetahui perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah swt sekadar yang Fardhu Ain.
Wajib mengetahui Ilmu Feqah sekadar yang Fardhu Ain.
Wajib mengamalkan segala Aurad dan Ratib Thariqatnya dengan lengkap dan sempurna.
Apabila ketinggalan hadir perhimpunan orang yang berzikir atau mempelajari ilmu bermanfaat hendaklah keji dirinya.

G. Wajib melakukan empat perkara;
1.Berlapar
Mengurangkan makan supaya menjaadi putih hatinya dan meringankannya serta hati menjadi lembut dan membukakan mata hati melihat Allah.

Abdal=Aulia dengan sebab : mengosongkan perut, berjaga malam, berdiam diri dan mengasingkan diri dari orang ramai.

2.Sahar (berjaga malam)
Hendaklah mengurangkan tidur dan membanyakkan melakukan ibadah bagi menerangkan hati. Banyak tidur menyebabkan hati menjadi keras, malap dan mati dari menerima hidayah.

3.Shamt (melazimkan berdiam diri)
Menahan lidah dari berkata-kata dengan perkara sia-sia dan menahan hati dari lintasan mengenai sesuatu.
Melazimkan berdiam diri akan mewarisi ma’rifat allah.

4.Al-Khalwah (Bersendiri)
Menjauhi orang ramai dan bersunyi sendirian dengan seluruh jasmani.
Menyelubungkan kepala dan memejamkan mata supaya khusyuk.
Berkhalwat disertai dengan berlapar, berjaga, berdiam diri tanpa berkata-kata,
maka lidahnya menuturkan kalimah ALLAh ALLAh atau LAA ILAA HA ILLALLAH atau menuturkan zikir yang ditalkinkan syeikhnya.

Diulang-ulang zikir dengan lidah, ia sampaikan pada hati. Kemudian lidah diam, berzikirlah di hati sehingga semata-mata kerana ingat Allah. Ketika itu terjadilah syuhud kepada Dzat Allah.

inilah kemuncak martabat Arifin dan Muqarrabin. Apabila di dalam khalwatnya nampak sesuatu datang janganlah dihiraukan dan hendaklah semata-mata ingat kepada Allah swt.

Orang yang berkhalwat sayugialah tidak mengamal ibadat yang lain daripada zikrullah kecuali solat lima waktu, solat sunat Ratibah dan solat dua rakaat wuduk.

Hendaklah bertalqin kepada Imam Ghazali, menghadir zikir tuhannya dengan menghayal jisim Nabi dalam hati, menggambar dalam hati rupa Imam Ghazali dan rupa syeikhnya siang dan malam.

Syarat khaifiat berkhalwat dan adabnya di dalam kitab Nafahatul Ilahiyah Fi Suluk At-Thariqah Al-Muhammadiyah oleh Syeikh Hunna Muhammad As-Samman.

Nota:
Ilmu Thariqat itu memada diketahui dan di amalkan mengikut apa yang terkandung di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali.

*Wahai orang yang mahukan kemenangan di akhirat,
Sifat keji dan perangai yang buruk di dalam hati itu ialah penyakit-penyakit dalam hati
yang hendaklah di ubati bersungguh-sungguh seperti mengubati penyakit zahir di tubuh badan.

Penyakit zahir tidak akan sembuh melainkan dengan mendapat ubat dari doktor atau tabib yang mahir dan biasa mengubati penyakit tersebut, Maka begitulah juga halnya penyakit hati tidak akan sembuh melainkan mengetahui Ilmu Thariqat yang memberi manfaat dan Ilmu Syari’at, Dengan permulaan perjalanannya bertaubat dari segala maksiat yang zahir dan batin dan belajar Ilmu Usuluddin setakat yang Fardhu Ain.

Keterangan mengenai jalan ke arah mendidik akhlak ada terdapat dari kitab Siyarus Salikin juz3.

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers