Archive

Tag Archives: Kitab Durratun Nasihin

MUHASABAH DIRI: DOA TAUBAT

Petikan dari Kitab Durratun Nasihin (Mutiara Mubaligh).

Sesungguhnya barangsiapa yang lebih dahulu mengadakan muhasabah pada dirinya sebelum dihisab, maka akan datang dengan sendirinya semua jawapan ketika ditanya dan akan perpindahan dan tempat tinggalnya.

Sesungguhnya siapa tidak mengadakan muhasabah terhadap dirinya sendiri lebih dahulu, maka akan selalu mengeluh, lama tinggal di padang Mahsyar di Hari Kiamat, dan perbuatan buruknya akan mengiringnya ke tempat yang hina dan tempat kemarahan.

Maka seharusnya untuk orang-orang yang beriman supaya tidak lupa yang demikian itu di dalam usahanya untuk di akhirat, dari mengawasi dirinya, dalam segala gerak geri dan diamnya, serta di dalam penglihatan dan niatnya.

kerana usaha ini akan menguntungkan dia, memperolehi syurga firdaus yang tinggi, dan sampai pula di Sidratul Muntaha bersama-sama dengan para Nabi, Shadiqin dan para Syuhada. (Majalisur Ruumy).

(Arab verse)
Ila hilis tu lilfirdausi ahla
Wala aqwa alnnaril jahim
Fahabblitau batau wafir zunubi
Fainnakarob firul zanbi azim

I’tiraf

Wahai Tuhan ku tak layak ke syurga Mu
Namun tak pula aku sanggup ke neraka Mu

Ampunkan dosa ku terimalah taubat ku
Sesungguhnya Engkaulah Pengampun dosa-dosa besar

Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai
Dengan rahmat Mu ampunkan daku Oh Tuhan ku

Wahai Tuhan selamatkan kami ini
Dari segala kejahatan dan kecelakaan

Kami takut kami harap kepada Mu
Suburkanlah cinta kami kepada Mu
Akulah hamba yang mengharap belas dari Mu

Doa Taubat (Astaghfirullah)

PESANAN UNTUK ANAK KETURUNAN ADAM

Kitab Durratun Nasihin ( Mutiara Mubaligh)
Usman Al-Khaibawi.

Telah diberitakan dalam hadith Qudsi:

“Hai anak keturunan Adam,

Maut itu membukakan segala rahsiamu,
Hari Kiamat itu terbacakan semua kitabmu dan kitab itu membuka semua rahsiamu,

maka ketika engkau berbuat dosa janganlah melihat kecilnya dosa itu,
tapi lihatlah Zat, yang engkau derhakai, dan ketika engkau diberi rezeki sedikit,
janganlah engkau melihat sedikitnya, tapi lihatlah Zat yang memberi rezeki kepadamu.

Dan janganlah engkau meremehkan dosa kecil,
kerana sesungguhnya engkau tidak tahu dosa-dosa apa yang menyebabkan engkau dimurkai
dan kamu tidak terjamin terhadap tipu daya-Ku.
Maka tipu daya-Ku itu lebih halus daripada jalannya semut di atas gunung Shafa’ di malam yang kelam.

Hai anak keturunan Adam,

Apakah engkau menderhakai aku (Allah), maka engkau ingat akan murka-Ku
dan engkau menghindarkan murka itu?

Apakah engkau telah melaksanakan amanat orang yang telah percaya kepadamu?
Apakah engkau telah berlaku baik terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadamu?

Apakah engkau telah memaafkan terhadap orang-orang yang menganiayai engkau?
Apakah engkau telah mahu mengajak bicara terhadap orang-orang yang mendiamkan engkau?
Apakah engkau telah menyambung tali kekeluargaan terhadap orang-orang yang memutuskan silaturrahim kepadamu?

Apakah engkau telah menginsafkan (menyedarkan) terhadap orang-orang yang mengkhianatimu?
Dan apakah engkau telah bertanya kepada Ulama tentang urusan agamamu dan urusan duniamu?

Sesungguhnya aku (Allah) tidak melihat bentuk lahirmu,
akan tetapi aku melihat hati dan niatmu.
Dan aku rela terhadap segala sifat-sifat ini pada dirimu.”

The Arrivals Part 33 – Pilihan Terletak Pada Kamu (Malay Subtitle)

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers