Archive

Tag Archives: Imam Al-Ghazali

RISALAH AL-GHAZALI

Kitab Hai Anak
Imam Ghazali

Sumber: bintangzohra

Ketahuilah , Hai Anak yang Tercinta!
Moga-mogaan Allah s.w.t melanjutkan usiamu dalam taat kepadaNya, dan dipimpinNya engkau kejalan orang – orang yang dicintaiNya: – Bahawasanya nasihat yang bertaburan dikutip orang dari “sumber dan risalah” Nabi Muhammad s.a.w .

Maka jika telah ada barang sebuah nasihat dari sana yang sampai kepadamu, apakah perlu bagimu nasihatku lagi? Dan jika belum sampai kepadamu , cubalah katakan kepadaku, hasil apakah yang engkau dapat selama ini?

Hai Anak!
Sebahagian dari nasihat Rasullullah s.a.w. kepada umatnya ialah katanya :
“Tanda bahawa Allah s.w.t berpaling dari seorang ialah “membuang waktu” kepada barang yang tidak berguna; dan barang sesiapa yang berumur lebih 40 tahun,sedangkan kebaikannya belum mengalah kejahatannya , maka baiklah ia bersedia-sedia untuk masuk NERAKA”.
Rasanya cukuplah bagi ahli ilmu apa yang terkandung dalam nasihat ini.

Hai Anak!
Nasihat itu mudah, yang musykilnya ialah menerimanya ; kerana ianya pahit terasa kepada si hamba hawa nafsu, sebab barang yang terlarang itu sangat disukainya, lebih – lebih lagi di kalangan penuntut “Ilmu Rasmi”(Lawan dari Ilmu Hakikat) yang membuang – buang waktu dalam mencari kebesaran diri dan kemegahan duniawi.

Ia menyangka bahawa di dalam ilmu yang tidak bersari itulah terkandung keselamatan dan kebahagiaanya, dan ia menyangka bahawa ia tidak perlu diamalkannya, adalah alasan pemberatkannya lebih kuat, sebagaimana telah dikatakan oleh Rasullullah s.a.w. “Orang yang berat sekali menanggung siksa di hari kiamat ialah orang berilmu yang tidak diberi Allah manfaat dari lmunya”.

Dan diriwayatkan , bahawasanya Al – Junaid – qaddasallahusirrahu, bersua dalam mimpi seorang. Maka ditanyakanlah kepadanya: “Apa kabar, hai Abal Qasim?”(Gelar Al – Junaid) ia pun menjawab ; “Telah hilang lenyap ibarat – ibarat itu, tak ada lagi isyarat – isyarat itu,dan tak ada yang memberi manfaat kepada kita melainkan sedikit rakaat yang kita sembahyangkan ditengah malam itu jua,”

Hai Anak!

 Janganlah engkau hidup sampai kemiskinan amal dan kehilangan kemahuan bekerja, dan yakinlah bahawa ilmu semata – mata tidak akan menyelamatkan orang.

 “Bagaimanakah menurut fikiranmu, jika pada suatu tengah padang ada seorang panglima yang gagah berani dan padanya ada sepuluh pedang Hindi, lengkap pula dengan beberapa alat senjata lain, lalu dihadapkan kepada seekor singa besar yang galak, dapatkah segala alat senjata itu melindunginya dari bahaya jika senjata itu tidak diangkat, dipukulkan dan ditikamkannya? telah terang ,bahawa ia tidak akan menolong apa – apa melainkan jika diangkat,dipukulkan dan ditikamkannya,”

Demikian pulalah,

jika pun seorang itu telah membaca seratus ribu massalah ilmiiah serta dipelajarinya pula, jika tidak diamalkannya tidaklah akan mendatangkan faedah suatu apa kepadanya.

Sebagai bandingan lagi, jika seorang kena demam panas dan sakit kuning yang hanya dapat disembuhkan dengan `Sekanjabin` (Ubat – ubatan) dan `Khaskat`(Ubat – ubatan), tidaklah ia akan segar kembali melainkan dengan mengunakan ubat – ubatan itu..

BAB 26: ANGAN-ANGAN YANG MULUK

Kitab Mukasyafatul Qulub (Dibalik Ketajaman Mata Hati)
Imam Al-Ghazali

Nabi Muhammad saw bersabda:
‘Sesuatu yang paling mengrisaukan atas kamu adalah dua hal, angan-angan yang muluk dan mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya angan-angan muluk membuat lupa kepada akhirat, sedang mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kebenaran.’

‘Aku menjamin kepada tiga orang dengan tiga hal; iaitu orang yang terjun dalam duniawi, orang yang rakus kepadanya, dan orang yang sangat kikir dengannya dengan tiga hal; iaitu kefakiran yang tiada akan kaya sesudahnya, kesibukan yang tiada istirehat darinya, dan kesusahan yang tiada kegembiraan menyertainya’.

Dari Abid Darda ra, Sesungguhnya dia telah berada dekat penduduk Hamsh.Berkatalah dia:
‘Tidakkah kamu malu, kamu membangun apa yang tidak kamu tempati, meangan-angankan apa yang tidak kamu temukan dan mengumpulkan apa yang tidak kamu makan. sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kamu telah membangun bangunan kukuh, mengumpulkan yang banyak, dan berangan-angan yang jauh. Tetapi tempat-tempat mereka menjadi kuburan-kuburan, angan-angan mereka adalah tipuan dan pengumpulan harta mereka adalah kehancuran.’

Ali bin Abi Thalib berkata kepada umar ra:
‘Apabila kamu ingin bertemu kedua sahabatmu (Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar ra) maka tampallah bajumu, jahitlah sandalmu, sederhanakan angan-anganmu, dan makanlah di bawah ukuran kenyang.’

Adam as (memberi wasiat) kepada anaknya Syits dengan lima hal dan memerintahkannya untuk memberi wasiat dengan lima hal itu kepada anak-anaknya lagi sepeninggalnya:

Pertama; dia berkata kepada Syits;’Katakanlah kepada anak-anakmu, janganlah kamu merasa tenang (tenteram) dengan dunia, kerana aku pernah merasa tenang (tenteram) dengan syurga yang abadi, tetapi Allah mengeluarkan aku dari sana.

Kedua; Katakanlah pada mereka, janganlah kamu bertindak menurut kesenangan perempuan-perempuan, kerana aku pernah menurut kesenangan isteriku dan aku makan Syajarah, lalu penyesalan menyusulku.

Ketiga; Katakan pada mereka, setiap perbuatan yang kamu inginkan perhatikanlah akibatnya, kerana seandainya aku memperhatikan sesuatu, tentu tidak terjadi apa yang telah menimpaku itu.

Keempat; Apabila hatimu tergoncang menghadapi sesuatu, maka jauhilah. Kerana ketika aku makan Syajarah tergoncanglah hatiku, tetapi aku tidak mahu kembali. Maka penyesalan menyusulku.

Kelima; Musyawarahkanlah di dalam memutuskan segala hal, kerana apabila aku bermusyawarah dengan para malaikat tentu tidak terjadi apa yang telah menimpaku itu.’

Mujahid berkata:
‘Abdullah bin Umar berkata kepadaku, ‘Apabila kamu memasuki pagi, janganlah kamu ceritakan dirimu pada petang hari, dan apabila kamu memasuki petang hari maka janganlah kamu ceritakan dirimu pada pagi hari.
Ambillah sesuatu dari hidupmu sebelum matimu dan dari sihatmu sebelum sakitmu. Kerana kamu tidak mengetahui Apa namamu esok pagi.’

Nabi Muhammad saw bersabda kepada sahabat-sahabatnya:
‘Adakah kamu semua ini menghendaki syuega?’
Mereka menjawab: ‘Ya, ya rasulullah.’
Beliau bersabda; ‘ Sederhanakanlah angan-angan dan malulah kepada Allah dengan sepenuh rasa malu.’
Mereka berkata: ‘Kami semua malu kepada Allah swt.’
Beliau bersabda; ‘Bukan itu yang di sebut malu. Tetapi malu kepada Allah swt ialah kamu mengingat kuburan dan kematian binasa dan menjaga perut beserta isinya dan kepala beserta yang di kandungnya.’

Orang yang menginginkan kemuliaan akhirat akan meninggalkan perhiasan dunia. Disanalah rasa malu seorang hamba kepada Allah dengan penuh rasa malu, dan dengannya pula seorang hamba memperoleh kasih sayang dari Allah swt.

Rasulullah saw bersabda;
‘Kesalihan generasi awal umat ini berkat mengasingkan duniawi dan keyakinan, sedang kebinasaan generasi umat ini akibat kebakhilan dan muluknya angan-angan.’

Diriwayatkan Dari Ummil-Mundzir, sesungguhnya dia berkata, Rasulullah saw menghampiri orang-orang pada suatu petang dan bersabda;
‘Wahai manusia, tidakkah kamu malu kepada Allah?’ Mereka bertanya: ‘Apa itu ya Rasulullah?’
Beliau bersabda; ‘Kamu mengumpulkan apa yang tidak akan kamu makan, mengangan-angankan apa yang tidak akan kamu temukan, dan membangun apa yang tidak akan kamu tempati.’

Dari Abi Sa’id Al-Khudri dia berkata: ‘Usamah bin Zaid membeli dari Zaid bin Thabit budak Walidah seharga 100 dinar dengan pembayaran yang di tangguhkan sampai sebulan. Lalu aku mendengar Rasululla saw bersabda;
‘Tidakkah kamu merasa hairan terhadap Usamah sungguh orang yang berangan-angan indah. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam kekuasaan-Nya, tidak pernah kedua tepi pelupuk mataku tidak akan bertemu, hingga Allah mencabut nyawaku sebelumnya. Tidak pernah aku mengangkat pandanganku lalu aku berfikir bahawa sesungguhnya aku akan meletakkannya hingga nyawaku di cabut. Dan tidak pernah aku menelan sesuap makanan pun kecuali aku berfikir bahwa sesungguhnya aku tidak akan menelannya hingga aku tercekik dengannya kerana mati.’ Kemudian beliau bersabda; ‘Wahai anak cucu Adam, kalau kamu dapat berfikir maka, hitunglah dirimu di antara orang-orang mati. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya apa yang di janjikan kepadamu tentu akan terjadi dan tidaklah kamu dapat menundanya (melemahkannya).’

Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah saw keluar untuk menuangkan air. Lalu beliau mengusap dengan debu dan aku berkata padanya, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya air dekat dengannya.’ Beliau bersabda; ‘Apa yang membuatku tahu? Mungkin aku tidak dapat mencapainya.’

Diriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad saw mengambil 3 buah kayu. Beliau menancapkan sebuah kayu di hadapannya, yang lain di sebelahnya, dan yang ketiga di jauhkannya. Bersabda beliau; ‘Apakah kamu tahu apa ini?.’ Mereka menjawab: ‘Allah dan Utusan-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau bersabda; ‘Ini adalah manusia, yang ini ajal dan yang itu angan-angan. Anak cucu Adam menghadapinya dan ajal mengejutkannya, bukan angan-angan.

(Dikatakan) Suatu ketika Nabi Isa as sedang duduk, sementara seorang yang sangat tua bekerja dengan cangkul mengolah tanah. Isa as berkata; ‘Ya Allah, cabutlah angan-angan darinya.’
Orang tua itu lalu meletakkan cangkul dan bertiduran. Dia berdiam sesaat. Isa berkata lagi; ‘Ya Allah kembalikanlah angan-angan padanya tentang semua itu.’
Laki-laki itu berkata: ‘Pada saat aku bekerja, tiba-tiba hatiku berkata pada diriku sendiri, ‘Sampai bila kamu harus bekerja, sedang kamu adalah orang tua yang sangat lanjut.’ Maka aku melemparkan cangkul dan bertiduran. Kemudian hatiku berkata lagi pada diriku sendiri, ‘Demi Allah, tidak boleh tidak bagimu mata pencarian selama kamu masih hidup. Maka berdirilah aku dan ku ambil cangkulku.’

BAB 14: KEUTAMAAN MASJID

Kitab Mukasyafatul Qulub (Dibalik Ketajaman Mata Hati)
Imam Al-Ghazali

Allah berfirman:
‘Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah.’
-surah At-Taubah ayat 18.

Nabi Muhammad saw bersabda:
‘Barangsiapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah, walau hanya seperti gundukan tanah sarang merpati, Allah akan membangun sebuah gedung baginya di syurga’.

‘Barang siapa yang gemar masjid, maka Allah akan gemar padanya’.

‘Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah solat dua rakaat sebelum duduk’.

‘Tidak ada solat bagi tetangga masjid, kecuali di masjid’.

‘malaikat-malaikat mendoakan pada seseorang di antara kamu selagi dia berada di tempat solat’.
malaikat-malaikat itu berkata: ya allah, berilah keberkatan, rahmat, ampunan bagi dia selagi belum hadas, dan belum keluar dari masjid.

Nabi Muhammad saw bersabda:
‘Bakal datang pada akhir masa manusia dari umatku yang datang kemasjid. Lalu mereka duduk di dalamnya berkelompok-kelompok, zikir (percakapan) mereka adalah dunia dan mencintai dunia itu. Janganlah kamu berkumpul dengan mereka, kerana allah tidak memerlukan mereka’.

Nabi Muhammad saw bersabda, Allah swt berfirman dalam sebahagian Kitab-kitabnya,
‘Sesungguhnya rumah-rumah-Ku di dalam bumi-Ku adalah beberapa masjid dan sesungguhnya orang-orang yang mengunjungi Aku adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid itu. Maka keberuntungan besar bagi seorang hamba yang bersuci di runahnya kemudian dia mengunjungi-Ku di rumah-Ku’.

Nabi Muhammad saw bersabda,
‘Apabila kamu melihat seorang laki-laki yang membiasakan ke masjid,
maka bersaksilah kamu kepadanya dengan iman’.

Sa’id bin A-Musayyab berkata:
‘Barangsiapa yang duduk di masjid, maka sesungguhnya dia hanya berkumpul dengan Tuhannya.
Tidaklah ada hak baginya untuk berkata, kecuali yang baik’.

Diriwayatkan di dalam atsar atau bahkan hadith;
‘Pembicaraan di masjid memakan kebaikan-kebaikan,
sebagaimana ternak memakan rumput’.

An-Nakha’i berkata:
‘para ulama berpendapat, bahawa berjalan di alam yang gelap menuju masjid adalah mengharuskan syurga’.

Anas bin Malik berkata:
‘Barangsiapa yang menerangi lampu dengan sebuah lampu di masjid, maka para malaikat dan pemikul-pemikul Arasy tidak henti-hentinya memohonkan ampun selagi dia masih tetap berada di dalam masjid itu’.

Ali karramallahu wajhahu berkata:
‘Apabila seorang hamba mati, maka menangislah tempat solatnya di bumi dan tempat naik amalnya di langit’.
kemudian dia membaca:
‘Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak di beri tangguh’.
-Surah Ad-Dukhan ayat 29.

Ibnu Abbas berkata:
‘Bumi akan menangisinya selama 40 pagi’.

Atha’ Al-Khurasyani berkata:
‘Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud pada sebuah tempat dari tempat-tempat di bumi, kecuali tempat itu akan bersaksi baginya pada hari kiamat dan akan menangisi pada hari kematiannya’.

Anas bin Malik berkata:
‘Tidak ada sebuah tempat yang digunakan zikir yang lain kecuali dia berbangga atas tempat-tempat yang ada di sekitarnya dan dia bergembira dengan zikir kepada Allah azza wa jalla sampai ujung terakhirnya di bumi ke tujuh. Dan tidak ada seorang hamba yang berdiri solat kecuali bumi ini akan berhias untuknya’.

Dikatakan, ‘Tidak ada sebuah tempat yang disinggahi sekelompok manusia, kecuali tempat itu akan mendoakan atau melaknatinya’.

PESANAN UNTUK LELAKI

‘Jangan engkau kahwini wanita yang enam, jangan yang ananah, yang mananah,dan yang hananah,dan jangan engkau kahwini yang hadaqah, yang baraqah dan yang syadaqah’

• wanita ANANAH banyak mengeluh dan mengadu,
dan tiap saat memperalatkan sakit atau buat-buat sakit.

• wanita MANANAH suka membangkit-bangkit terhadap suami.
wanita ini menyatakan ‘aku membuat itu keranamu’.

• wanita HANANAH menyatakan kasih sayangnya kepada suaminya yang lain,
yang dikahwininya sebelum ini atau kepada anaknya dari suami yang lain.

• wanita HADAQAH melemparkan pandangan dan matanya pada tiap sesuatu,
lalu menyatakan keinginannya utk memiliki barang itu dan memaksa suaminya untuk membelinya.

• wanita BARAQAH ada 2 makna,
pertama yang sepanjang hari mengilatkan dan menghias mukanya,
kedua dia marah ketika makan dan tidak mahu makan kecuali sendirian dan diasingkannya bahagianya.

• wanita SYADAQAH banyak cakap,
tidak menentu lagi bising.

-Dicatat oleh Imam Al-Ghazali

BIOGRAFI HUJJATUL ISLAM AL-IMAM AL-GHAZALI RAHIMAHULLAH

Oleh: Pn. Zalina bt. Mat Zin
Sarjana Muda Sains (Bio Kesihatan) (U.M)
Diploma Pend. (Sains dan Kemahiran Hidup) (I.P.G Raja Melewar)

1.1 PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, rahmah bagi sekalian alam serta atas keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana untuk julung kalinya saya diberi peluang untuk mengkaji dan membuat ulasan buku terhadap seorang tokoh yang amat disegani tidak hanya pada masa kegemilangan beliau bahkan sehingga masa kini.

Peninggalan beliau bukanlah harta bertimbun yang menjadi rebutan,tetapi peninggalannya merupakan khazanah ilmu yang tidak dapat dinilai dengan sebarang material sekalipun. Ulasan saya yang tidak seberapa ini adalah hasil dari sebuah buku yang dapat saya namakan di sini sebagai ‘ Biografi Imam Al-Ghazali – Hujjatul Islam dan Pembaru Kurun ke-5 ( 450-505 Hijrah)’. Semoga apa yang dapat saya coretkan di sini mendapat teguran yang membina dari yang berhak.

1.2 BIOGRAFI AL-GHAZALI

Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Thusi, yang digelar dengan gelaran Zainuddin. Beliau dilahirkan di Thus dari iklim Khurasan pada tahun 450 Hijrah. Beliau berasal dari keluarga yang amat sederhana. Bapanya dari kalangan yang tidak berpelajaran, tidak pandai menulis. Beliau melakukan kerja menenun wool lalu dijual di kedainya di Thus. Walaupun tidak berpelajaran, tetapi beliau tidak mahu anak-anaknya mengikuti jejak langkah beliau. Sifat ini merupakan satu sifat yang mulia yang perlu ada dalam setiap diri individu muslim kerana umum mengetahui tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk kejayaan dunia dan akhirat. Menjelang saat-saat kematian, beliau telah mewasiatkan Al-Ghazali dan seorang saudaranya iaitu Ahmad kepada seorang ahli sufi yang merupakan sahabat beliau. Beliau berpesan agar sahabatnya memelihara kedua-duanya dan memberi mereka pendidikan sehingga habis harta peninggalannya nanti.

Setelah bapanya meninggal dunia, maka tinggallah Al-Ghazali dan saudaranya bersama sahabat bapanya, seorang ahli sufi dan ahli kebaikan. Beliau mengajar kedua-duanya sehingga habis semua harta peninggalan orang tua beliau. Ahli sufi tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membiayai mereka berdua, lalu meminta mereka untuk menuntut di sekolah supaya segala keperluan makan dan minum mereka terjaga.. Al-Ghazali akur dan itulah yang menjadi sebab kepada kebahagian dan ketinggian darjat mereka berdua.

Ketika Al-Ghazali masih kanak-kanak lagi, beliau telah mempelajari pelbagai ilmu daripada ramai guru yang berada di serata tempat dan ceruk rantau. Pertamanya, beliau telah mempelajari beberapa tajuk dari fiqh di negeri Thus dengan Imam Ahmad Ar-Radzakani, kemudian beliau pergi ke Jurjan untuk belajar dari Imam Abi Nashr Al-Isma’ili. Selepas itu beliau kembali semula ke Thus.Kemudian Al-Ghazali datang ke ‘Nisabur’ dan telah mendekati Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini ( 419-478 Hijrah). Beliau telah belajar dengan bersungguh-sungguh dan berijtihad sehingga mahir dalam mazhab ( Syafi’i), perselisihan, debat, usuluddin, usul fiqh, mantiq, membaca hikmah dan falsafah. Beliau mampu menguasai seluruhnya sehingga beliau bangun berhujjah dan membatalkan sesetengah dakwaan mereka. Beliau telah menyusun kitab-kitab dari pelbagai aspek ilmu yang telah dipelajari dengan susunan yang baik dan kedudukan yang lebih unggul.

Beliau merupakan seorang ilmuan yang sangat bijak, benar pandangannya, mempunyai fitrah yang menakjubkan, mempunyai ingatan yang kuat, daya tangkap yang tajam, pandangan yang mendalam dan berkebolehan menyelami makna-makna yang terperinci sehingga gurunya Al-Juwaini menyifatkannya dengan perkataannya: “ Al-Ghazali adalah lautan yang dalam”. Al-Hafiz ‘Abdul Ghafir bin Isma’il menyifatkan Al-Ghazali pada peringkat ini, bahawa beliau seorang yang bersungguh-sungguh dan berijtihad sehingga beliau dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang singkat, mengalahkan generasi-generasinya. Inilah kelebihan yang terdapat dalam diri Imam Al-Ghazali. Beliau tidak pernah jemu menuntut ilmu dan beliau sentiasa ada kemahuan untuk mengetahui sesuatu ilmu secara lebih mendalam.

Al-Gahazali menetap di Nisabur sehingga wafat Imam Al-Haramain pada tahun 478 Hijrah. Selepas itu, beliau telah merantau pula ke perkhemahan sultan untuk berjumpa dengan wazir “ Nazzam Al-Malik” yang majlis ilmunya dihadiri oleh ramai ulama dan ahli fashahah. Di sini merupakan tempat perdebatan ilmu dan beliau telah menonjolkan dirinya dengan mengalahkan lawannya sehingga beliau telah terkenal di seluruh daerah. Beliau tetap berada di perkhemahan sultan sehingga tahun 484 Hijrah. Beliau telah dilantik untuk mengajar di madrasah An-Nazzamiyyah di Baghdad. Lalu beliau pergi ke Iraq untuk menjalankan tugasnya di mana ketika itu umurnya mencecah tiga puluh empat tahun. Kedatangan beliau telah disambut dengan meriah.
Orang ramai begitu kagum dengan keindahan perkataannya, kefasihan lidahnya, huraiannya yang terperinci dan isyarat-isyaratnya yang halus. Kehormatan dan kedudukannya semakin tinggi di Baghdad sehingga beliau telah mengalahkan kedudukan pembesar-pembesar ulama , pemimpin-pemimpin (umara’) dan darul khilafah. Beliau juga telah menjadi Imam Iraq selepas Imamah Khurazan yang tsiqah iaitu Abdul Ghafir. Sesungguhnya beliau telah mencapai kejayaan dan menikmati kamanisan dunia yang fana dengan keharuman nama dan kemasyhuran. Walaupun begitu, beliau tidak pernah berhenti dari menuntut ilmu. Justeru beliau telah mempelajari ilmu-ilmu halus ( Ad-Daqiqah) yang menyebabkan berlaku peralihan total dalam kehidupan beliau. Beliau telah menyedari bahawa tidak ada ketamakan dalam mencapai kebahagiaan akhirat melainkan dengan taqwa dan menjauhkan diri dari kehendak hawa nafsu. Untuk mencapai semua itu adalah dengan memutuskan hubungan hati dari dunia dan berpaling dari dunia yang memperdayakan,berpaling dari kedudukan dan harta benda serta melarikan diri dari segala kesibukan dan ikatan dunia lalu kembali kepada akhirat yang kekal dan menghadap hakikat kepentingan kepada Allah Ta’ala.

Beliau telah membuat perhitungan ke atas segala amalan yang telah dilakukan selama ini dan beliau dapati yang paling baik ialah mengajar dan mendidik, tetapi beliau dapati dirinya menghadap kepada ilmu-ilmu yang tidak penting dan tidak mendatangkan manfaat di jalan akhirat. Selepas itu, beliau telah muhasabah tentang niat dalam pengajaran dan beliau dapati ia tidak ikhlas kerana Allah Ta’ala, bahkan faktor dan penggerak utamanya ialah mengejar kemewahan dan menyebarkan nama baik, maka beliau telah membuat kesimpulan bahawasanya beliau sedang berada di tepi jurang yang hampir runtuh dan beliau merasakan beliau akan jatuh ke dalam api neraka jika beliau tidak berusaha untuk merubah keadaan.

Beliau telah berazam dan bertekad untuk keluar dari Baghdad tetapi beliau telah tewas dengan nafsunya sendiri sehingga 6 bulan beliau telah berperang dengan tarikan nafsu dan godaan syaitan. Pada bulan Rejab tahun 488 Hijrah, telah berlaku peristiwa yang menyebabkan beliau terpaksa meninggalkan tugas-tugasnya di mana beliau tidak mampu mengajar kerana kehilangan kata-kata. Setelah itu beliau bermujahadah kepada Allah agar dipulihkan dirinya agar beliau mampu mengajar pada suatu hari nanti untuk memperbaiki hati-hati manusia. Beliau sentiasa berdoa kepada Allah dan Allah telah memakbulkan doa orang yang menderita. Keadaan tersebut telah memudahkan dirinya berpaling dari kemewahan , harta benda, anak-anak dan sahabat-sahabat. Selepas itu beliau telah keluar menuju ke Makkah.

Beliau telah meninggalkan Baghdad pada bulan Zulkaedah tahun 488 Hijrah dan telah menunaikan haji seterusnya menuju ke Syam. Di sana beliau telah menetap selama sepuluh tahun dan sebahagian waktunya dihabiskan di Baitul Maqdis. Kebanyakan waktu beliau digunakan untuk ber’uzlah dan khalwat, riyadhah ( latihan) dan mujahadah diri. Beliau sibuk mensucikan dan menjernihkan hatinya dengan berzikir kepada Allah Ta’ala dan beliau beri’tikaf di menara masjid Damsyiq sepanjang hari. Ketika ini beliau telah menyusun beberapa buah karangan yang terkenal seperti ‘Ihya’ Ulumuddin’ dan kitab-kitab yang diringkaskan daripadanya seperti Al-Arba’in dan risalah –risalah yang lain. Setelah ber’uzlah selama sepuluh tahun, beliau telah kembali ke negerinya iaitu Thus untuk meneruskan ‘uzlahnya. Namun di bawah desakan para wali dan permintaan yang berulang kali agar beliau keluar kepada manusia untuk mengajar, maka beliau pun keluar ke Nisabur untuk mengajar di Madrasah An-Nazzamiyyah pada bulan Zulkaedah tahun 499 Hijrah. Beliau telah memasang azam, tekad dan niat yang baru ketika keluar mengajar dan menyebarkan ilmu. Segala-gala yang dilakukan dengan tujuan yang berbeza sama sekali dengan yang sebelumnya. Ia adalah semata-mata kerana Allah dengan tekad untuk memperbaiki dirinya sendiri dan orang lain.

Beliau menetap dan mengajar di Nisabur dalam jangka masa yang singkat. Setelah itu, beliau telah kembali ke rumahnya di Thus. Beliau telah menjadikan kawasan rumahnya sebagai madrasah penuntut ilmu dan mengkhaskannya untuk tasawwuf. Beliau telah membahagikan waktu kepada beberapa tugas iaitu menghafal Al-Quran, duduk dengan ahli-ahli hati, mengajar panuntut ilmu, mengerjakan solat dan puasa. Dengan demikian tidak pernah kosong waktunya dan orang-orang yang bersama dengannya dari perkara yang tidak berfaedah. Beliau telah meninggal dunia di Thus pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir tahun 505Hijrah . Semoga Allah Ta’ala mencucuri rahmah ke atas rohnya,

BAB 2

SUMBANGAN

2.0 PENDAHULUAN

Imam Al-Ghazali termasuk salah seorang dari tokoh-tokoh pemikir Islam yang mempunyai pelbagai pengetahuan dan kebudayaan yang luas. Beliau tidak menjurus kepada satu atau dua bidang ilmu dan pemikiran sahaja sebagaimana kebanyakan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang lain.Jika disebut Ibnu Sina atau Al-farabi, maka akan terlintas di fikiran dua ahli falsafah agung dari ahli falsafah Islam dan jika disebut Imam Al-Bukhari , Muslim dan Ahmad, terlintas di fikiran tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan menghafal, amanah, teliti dan berpengetahuan. Tetapi berbeza sekali dengan Al-Ghazali, jika sebut namanya maka bercabanglah ilmunya dari seluruh aspek. Beliau adalah faqih yang bebas, Al-Ghazali mutakallim, Imam sunah dan pembelanya, Al-Ghazali yang berjiwa sosial, mengetahui hal ehwal alam, rahsia-rahsia diri dan selok belok hati. Beliau juga ahli falsafah yang bangkit menentang falsafah dan menyingkap apa yang ada padanya. Boleh dikatakan beliau adalah seorang lelaki yang mengetahui segala sesuatu dan dahaga kepada cabang-cabang pengetahuan.

Al-Ghazali adalah seorang tokoh Islam yang mendalami sesuatu ilmu secara terperinci. Beliau terkenal sebagai hujjatul Islam dan Pembaharu iaitu beliau akan membuat pembaharuan atau pemahaman yang lebih jelas mengenai sesuatu ilmu yang diterokainya. Beliau berbeza dengan ulama-ulama lain yang mana usaha mereka menghafal apa yang diterimanya, mengulangi dan menukilnya. Bahkan beliau seorang alim yang aktif, maklumat yang diterimanya diteliti dan diuji sejauh mana kebenaran dan kebatilannya. Oleh itu, ada kalanya beliau menolak, merubah atau menjelaskan dan menghuraikan lalu membuat pembaharuan.

2.1 AL-GHAZALI DAN ILMU KALAM

Al-Ghazali memberi sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan Ilmu Kalam. Beliau telah mengarang begitu banyak penulisan berkaitan dengan Ilmu Kalam. Dalam penulisan beliau, Al-Ghazali banyak mematahkan hujah-hujah daripada pihak yang keterlaluan ketika membahaskan isu-isu yang timbul daripada perbincangan Ilmu Kalam. Al-Ghazali lebih tertarik membahaskan Ilmu Kalam menurut metodologi para sahabat dan juga Rasulullah. Beliau menguatkan hujah-hujahnya berteraskan Al-Quran, As-Sunah dan perbahasan para sahabat.

Pernah disebut dalam sejarah, Imam Al-Ghazali tidak menyukai majlis-majlis perdebatan berkaitan Ilmu Kalam. Jika dijemput ke majlis seperti itu, beliau hanya berdebat dengan menggunakan metodologi yang tersebut di atas. Beliau berpendapat perdebatan yang diasaskan kepada hujah akal tanpa berpaksikan kepada sumber primer iaitu Al-Quran dan Assunnah hanya akan menambahkan lagi kerisauan dan kecelaruan dalam masyarakat Islam pada ketika itu.

Justeru itu, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ ulumuddin ketika membincangkan berkaitan dengan teori dan konsep ilmu tidak meletakkan Ilmu Kalam sebagai satu ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Bahkan beliau menganggap sesiapa yang keterlaluan dalam membincangkan isu-isu berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah adalah termasuk di dalam golongan orang yang melakukan bid’ah di dalam Islam. Beliau menyatakan bahawa ilmu kalam tidak bermanfaat kepada manusia kerana dua sebab; pertama, ilmu ini tersimpang jauh dari matlamatnya yang utama iaitu mengenal Allah. Kedua, perbincangan ahli Ilmu Kalam terlalu jauh sehingga menyimpang daripada apa yang dibincangkan oleh para ulama’ salaf.

2.2 AL-GHAZALI DAN FALSAFAH

Perbahasan berkaitan dengan isu-isu Ilmu Kalam telah membuka ruang kepada golongan munafiq dan musuh-musuh Islam menimbulkan keraguan kepada akidah dan pegangan umat Islam. Menyedari hakikat tersebut dan didorong atas rasa tanggungjawab setelah melihat tiada seorang pun ulama pada ketika itu bangun menentang musuh-musuh Islam yang menggunakan ilmu falsafah sebagai senjata utama melemahkan pegangan akidah umat Islam, Al-Ghazali bangun menentang hujah-hujah golongan tersebut.

Pada mulanya, beliau langsung tidak mengetahui berkaitan dengan ilmu falsafah. Namun atas rasa tanggungjawab membela agama Allah, beliau mempelajari dengan semangat dan ketekunan yang tinggi. Beliau mengkaji penulisan-penulisan yang berkaitan dengan ilmu falsafah terutamanya ilmu falsafah Yunani. Dengan kesibukannya mengajar ilmu-ilmu agama, beliau menggunakan masa terluang untuk mempelajari ilmu falsafah secara individu tanpa berguru dengan mana-mana guru falsafah yang terkenal. Dengan niat yang ikhlas untuk membela agama Allah daripada serangan ilmu falsafah khususnya ilmu falsafah ketuhanan Yunani, Allah SWT memberikan kepadanya ilmu-ilmu berkaitan falsafah dalam tempoh masa yang singkat iaitu kurang dari dua tahun.

Al-Ghazali memberikan sumbangan yang besar dalam bidang ini khususnya meneroka bidang baru berkaitan falsafah Islam. Setelah menganalisa ilmu falsafah yang dipelajarinya, Al-Ghazali membahagikan golongan yang membahaskan falsafah kepada tiga golongan; pertama, atheis, kedua, natural dan ketiga theologi. Golongan pertama ialah golongan yang mengingkari wujudnya pencipta yang mentadbir seluruh alam ini. Golongan kedua ialah golongan ilmuan yang banyak mengkaji berkaitan dengan tabiat, kejadian dan anatomi manusia, tumbuhan serta haiwan. Golongan ini mendakwa apabila mati mereka tidak akan hidup semula, justeru mereka menafikan adanya hari akhirat. Golongan ketiga adalah ahli theologi iaitu ahli yang membincangkan soal-soal ketuhanan seperti Plato, Aristotle dan Sokratus. Golongan ini membahaskan perkara-perkara berkaitan tuhan dengan bersumberkan akal.

Selain itu, Al-Ghazali adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semula ilmu falsafah kepada enam bahagian iaitu matematik, mantiq, fizik, ketuhanan, siasah dan akhlak. Matematik menurut Al-Ghazali ialah berkaitan dengan ilmu hisab dan kejuruteraan. Ia tidak berkaitan dengan perbahasan dari sudut agama. Mantiq pula ialah ilmu yang berkaitan dengan logik akal dan bagaimana akal sebagai agen penyusun hujah-hujah yang dikemukakan. Ilmu fizik pula berkaitan dengan kajian alam, langit, bintang-bintang, air, udara dan alam seluruhnya. Selain itu, ilmu ketuhanan dalam falsafah mengkaji aspek ketuhanan dari perspektif akal. Ilmu ketuhanan ini didasari oleh perbincangan mantiq dan logik. Ilmu ini menurut Al-Ghazali tersimpang daripada falsafah ketuhanan yang sebenar. Siasah menurut Al-Ghazali adalah perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur keduniaan yang membantu manusia menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ilmu yang terakhir dalam ilmu falsafah menurut Al-Ghazali ialah akhlak iaitu ilmu yang berkaitan bagaimana seseorang menjalani kehidupan seharian dengan sikap dan peribadi yang mulia.

Kepakaran Al-Ghazali dalam bidang falsafah tidak dapat disanggah lagi. Hakikat ini telah disuarakan oleh Dr Sulaiman Dunia, sarjana Islam terkenal dengan menyatakan bahawa perbahasan Al-Ghazali mengenai masalah-masalah falsafah adalah jauh lebih baik daripada perbahasan ahli-ahli falsafah sendiri. Justeru itu, dalam kitabnya Dr Sulaiman Dunia membuat kesimpulan bahawa metodologi yang diasaskan oleh Al-Ghazali adalah lebih jelas dan terperinci. Antara penulisan terkenal Al-Ghazali dalam bidang falsafah ialah Maqasid Al-falasifah, Al-Munqiz min aldhalal dan Tahafut Al-falasifah.
Abu Hassan An-Nadawi juga menyifatkan Al-Ghazali sebagai seorang yang istimewa seperti yang diungkapkannya di dalam salah satu penulisannya ( “ ….dan kaum muslimin sangat memerlukan kepada pengarang dan pengkaji seperti ini, yang akan menghadapi falsafah dengan penuh keimanan dan kepercayaan, berfikiran bebas dan mempunyai keberanian ‘ilmiah untuk mengingkari kemaksuman falsafah, kequdusan dan kegeniusannya dan kedudukan mereka mengatasi kedudukan akal dan fikiran manusia biasa. Sifat ini dipunyai oleh Al-Ghazali seperti dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, maka beliau datang pada waktunya dan memenuhi hajat zamannya”.).

Kesimpulannya, Al-Ghazali memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu falsafah Islam. Beliau dapat menyelamatkan akidah umat Islam dari terus direntap oleh fahaman falsafah Ketuhanan Yunani yang tidak bertauhidkan kepada agama yang suci; Islam. Sekiranya Al-Ghazali tidak bangun untuk mempertahankan kemurnian Islam pada ketika itu, kemungkinan pada hari ini kita masih lagi mengagung-agungkan falsafah Yunani tanpa menyedari bahawa akidah kita telah terpesong secara halus. Nauzubillah min zalik.

2.3 AL-GHAZALI DAN TASAWWUF

Kita telah ketahui bahawa Al-Ghazali telah menjadi ahli falsafah kemudian beliau telah membongkar keburukan ilmu falsafah dan meneroka ilmu baru berkaitan falsafah. Beliau menyerang habis-habisan ilmu falsafah ketuhanan Yunani. Begitu juga dengan tasawwuf. Apabila beliau melibatkan diri menjadi sebahagian dari ahli sufi, beliau sekali lagi membersihkan tasawwuf daripada perkara-perkara kurafat dan daripada perkara yang terkeluar dari pengamalan agama Islam yang sebenar. Namun begitu dalam bidang tasawwuf, Al-Ghazali mempunyai guru. Antara gurunya yang termashur ialah Al-Junaid dan Al-Harith Al-Muhasibin. Al-Ghazali dilihat tidak pernah berdiam diri apabila menyedari pengamalan tasawwuf yang diamalkan oleh segelintir masyarakat pada zamannya terpesong daripada ajaran Islam. Beliau dengan tegas menjelaskan, menghuraikan dan memberikan konsep yang tepat kepada masyarakat pada zamannya. Selain itu, jika Al-Ghazali menyedari kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang tasawwuf, beliau akan melemparkan kritikan yang membina yang bertujuan untuk membetulkan kesalahan dan menghalang daripada penyelewengan yang berlaku berterusan sehingga mencemarkan kemurnian Islam.

Setelah penelitian kritis yang dilakukan oleh AL-Ghazali beliau mendapati ahli sufi pada zamannya terpesong daripada jalan sebenar akibat daripada kecetekan dan kejahilan terhadap ilmu yang berpunca daripada kesibukan mereka beribadat semata-mata. Justeru itu, Al-Ghazali telah mencadangken kepada khalayak pada ketika itu supaya mendalami dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan tasawwuf sebelum tekun beribadah. Ini menjamin pengamalnya tidak tersimpang daripada jalan yang sebenar. Sebagai buktinya, jika ditinjau metodologi penulisan Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ulumuddin kita akan dapati bahawa Al-Ghazali memulakan kitabnya dengan perbahasan berkaitan teori dan konsep ilmu, kemudian beliau membahaskan berkaitan dengan fiqh ibadah atau konsep ibadah menurut perspektif hukum Islam. Selepas itu, Al-Ghazali menulis berkaitan dengan fiqh muamalah iaitu teori, hukum yang berlaku dalam kehidupan seharian. Selepas menerangkan teori-teori penting berkaitan dengan ilmu, ibadah dan muamalat, barulah Al-Ghazali membincangkan aspek-aspek tasawwuf seperti hati, sabar dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan zuhud dan peribadi mulia.

Antara penulisan terkenal Al-Ghazali dalam bidang tasawwuf ialah kitab Ihya’ulumuddin. Kitab ini telah menjadi rujukan penting ilmu fiqh dan tasawwuf di serata dunia dari zaman penulisannya hingga ke hari ini. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain seperti Bahasa Melayu , Parsi, Urdu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis. Selain itu, kitab ini menjadi sumber rujukan ulama’ di rantau alam melayu. Hasilnya lahirlah kitab Siyar assalikin dan Hidayatul salikin serta lain-lain kitab tasawwuf yang ditulis oleh ulama’-ulama; kelahiran Nusantara seperti ulama’ kelahiran Patani, Palembang dan semenanjung tanah melayu. Antara pendorong Al-Ghazali menulis kitab ini ialah kerana kesedarannya yang tinggi terhadap penyelewengan teori dan konsep fiqh serta tasawwuf dalam masyarakat. Kitab ini secara terperinci menjelaskan hubung kait antara fiqh dan tasawwuf. Metodologi Al-Ghazali ketika menulis kitab ini ialah dengan merujuk pertamanya kepada sumber primer iaitu Al-Quran dan Sunah. Kemudian diikuti dengan athar-athar sahabat dan tabi’in. Setelah merujuk pada sumber primer dan sekunder barulah Al-Ghazali mengutarakan pemikirannya terhadap konsep yang ditulisnya.

Kehadiran kitab Ihya’ulumuddin memberi implikasi besar dalam pengajian tasawwuf. Sumbangan ini adalah cukup besar dalam bidang tasawwuf kerana Al-Ghazali telah memurnikan semula ilmu tasawwuf daripada kesesatan dan bid’ah.

2.4 AL-GHAZALI DAN ILMU FIQH

Kitab Ihya’ulumuddin bukan sekadar membawa pembaharuan dalam bidang tasawwuf bahkan membawa pembaharuan dalam bidang penulisan ilmu fiqh. Jika diteliti, kita akan dapati Al-Ghazali menerokai metodologi penulisan baru fiqh yang berasaskan kepada gabungan antara ilmu fiqh dan tasawwuf. Selain itu gaya bahasanya cukup menarik dengan menggunakan susunan tatabahasa yang mudah. Di dalamnya kita dapat membaca fiqh dan tasawwuf dalam waktu yang sama. Sebagai contoh, ketika menghuraikan berkaitan solat, Al-Ghazali bukan sekadar menulis berkaitan teori dan amali perlakuan solat berserta rukun-rukunnya, bahkan beliau juga menekankan soal kehadiran hati, khusyuk dan khuduk dalam perlakuan solat.
Perbahasan berkaitan kehadiran hati, khusyuk dan khuduk adalah intipati daripada ilmu tersebut. Selain itu, ketika Al-Ghazali menulis berkaitan muamalat. beliau bukan sahaja mengkhususkan berkaitan teori jual beli dan untung, bahkan beliau menulis berkaitan dengan keperluan-keperluan kaum muslimin yang perlu dipenuhi sebagai tuntutan fardu kifayah dan mutiara nasihat kepada pembekal dan pembeli ketika melaksanakan urusan muamalat. Kesimpulannya, kehadiran kitab Ihya’ulumuddin membuka dimensi baru metodologi penulisan fiqh dan tasawwuf, Penggabungan ini membawa faedah besar dalam kehidupan seharian manusia.

sumber : http://lebaiyusri.blogspot.com/2008/11/biografi-imam-al-ghazali rahimahullah.html

Sumbangan

a.Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa, untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhlas hanya kerana Allah S.W.T.

b.Imam Al-Ghazali adalah seorang merupakan ahli fikir Islam yang telah meninggalkan jasa yang dapat di nilai melalui hasil-hasil karyanya.

c.Beberapa hasil karya Imam Al-Ghazali telah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa Eropah
untuk dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut di pusat-pusat pengajian tinggi.

d.Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumiddin yang merangkumi ilmu akidah, fikah,falsafah, akhlak dan tasawuf.

e.Segala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya, seperti Jalaluddin ar-Rumi, Syeikh Al-Ashraf, Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah.

f.Kebanyakkan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk falsafah. Oleh hal yang demikian pengkaji-pengkaji Barat menganggap, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli falsafah. Antara hasil hasil
karya beliau yang lain termasuklah:
i. Ihya Ulumiddin. ii. Al-Munqiz Min ad-Dalal
iii. Mizanul-amal. iii.Tahafut al-Falasifah
iv.Hidayah Al-Salikin v.Jawahir Al-Quran.
vi. Minhaj al-Abidin vii. Asma Allah al-Husna
viii. Ayyuha al-Walad ix. Kimia as-Sa’adah.

Sumber : http://www.sabah.edu.my

Berkata Shaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Radhiallahu ‘Anh:

Orang yang tidak boleh menemui pengetahuan (ma’rifat ketuhanan) ini di dalam dirinya tidak akan menjadi arif walaupun dia membaca seribu buah buku. Nikmat yang boleh
diharapkan oleh orang yang mempelajari ilmu zahir ialah syurga; di sana
semua yang dapat dilihat adalah kenyataan sifat-sifat Ilahi dalam bentuk
cahaya. Tidak kira bagaimana sempurna pengetahuannya tentang perkara nyata
yang boleh dilihat dan dipercayai, ia tidak membantu seseorang untuk masuk
kepada suasana kesucian dan mulia, iaitu kehampiran dengan Allah, kerana
seseorang itu perlu terbang ke tempat tersebut dan untuk terbang perlu
kepada dua sayap. Hamba Allah yang sejati adalah yang terbang ke sana dengan
menggunakan dua sayap, iaitu pengetahuan zahir dan pengetahuan batin, tidak
pernah berhenti di tengah jalan, tidak tertarik dengan apa sahaja yang
ditemui dalam perjalanannya. Allah berfirman melalui rasul-Nya:
“Hamba-Ku, jika kamu ingin masuk kepada kesucian berhampiran dengan-Ku
jangan pedulikan dunia ini ataupun alam tinggi para malaikat, tidak juga
yang lebih tinggi di mana kamu boleh menerima sifat-sifat-Ku yang suci”.

Contoh terbaik kepada gambaran di atas adalah Imam Ghazali sebelum beliau mengambil Toriqat Sufiyyah dan ilmu ma’rifat ketuhanan. Beliau sudah bergelar Hujjatul Islam dan menjadi rujukan puluhan ribu penuntut seluruh dunia, namun beliau mendapati diri beliau belum mendapat keikhlasan dan tiada khusyu dalam Ibadah. Begini pengakuan beliau:

“Aku lihat diriku tenggelam dalam samudera godaan dan rintangan. Segala pekerjaanku dan yang terbaik ialah mengajar dan mendidik kutinjau sedalam-dalamnya. Jelas, aku sedang memperhatikan beberapa ilmu yang tidak penting untuk perjalanan ke akhirat.Apa niat dan tujuanku dengan mengajar dan mendidik, nyatalah tidak sebenarnya ikhlas yang murni kerana Allah Taala, melainkan dicampuri oleh pengaruh ingin kepada kedudukan dan kemasyuran. Maka terasalah kepadakuu bahwa aku sedang berdiri dipinggir jurang yang curam , diatas tebing yang hampir gugur.

Aku akan dijatuh ke neraka jika tidak segera merubah sikap. (Munqiz Ala-Dholal)

Itulah pengakuan sebenar daripada seorang hamba yang bergelar Hujjatul Islam yang menjadi Guru besar Universiti Nizamiyyah, yang menghafal ratusan ribu hadis, mahir didalam Ilmu Fiqh, Ilmu Hadis, Nahu, Sarf, Mantiq, Bayan dan banyak lagi. Seluruh ilmu syari’at zahirnya tidak membantu beliau menjadi tawadhu’ dan khusyu kepada Allah Ta’ala. Sebaliknya semua ilmu itu menjadikan beliau merasa ria’ dan bertujuan mencari pangkat.

Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk berbai’ah dan menjalani Ilmu Toriqat Sufiyyah. Setelah bersuluk dan berkhalwah selama 11 tahun dengan meninggalkan seluruh urusan dunianya dan pangkat kebesaran dan kekayaannya, Allah Ta’ala mengurniakan beliau Ilmu Laduni dan Kasyaf sehingga terbuka kepada hakikat Ketuhanan.

Beliau berucap :

“Selama waktu berkhalwah itu, terbukalah bagiku rahsia yang terhitung banyknya, tak mungkin di istiqsa (membahas jauh dan dalam). Yang aku katakan untuk mengambil manfaatnya ialah, aku benar-benar yakin, kaum Sufiyyah itulah yang sebenarnya telah menempuh jalan yang dikehendaki Allah Taala. Merekalah yang paling utama cara-cara hidupnya, paling tepat tindak lakunya dan paling tinggi budi pekertinya.

sumber : bicaramuslim.com

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers