Tag Archives: Ibnu Aqil

Menyamak kulit haiwan

SAMAK Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik Adapun sekalian kulit-kulit bangkai itu, jadi suci ia dengan di samak termasuklah kulit bangkai binatang yang di makan dagingnya seperti kerbau dan lembu dan binatang yang tidak di makan dagingnya seperti harimau dan beruang. KELAKUAN MENYAMAK Iaitu membuang […]

Rate this:

Sembelihan dan berburu

SEMBELIHAN DAN BERBURU Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik Sembelihan: -Tiap-tiap binatang daratan yang halal di makan, yang upaya di sembelih akan dia, maka wajib di sembelih pada lehernya. -dan binatang daratan yang halal dimakan, yang tidak upaya disembelih akan dia kerana liar umpamanya, maka […]

Rate this:

Pembahagian zakat Fitrah

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 5) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik MUSTAHAK-MUSTAHAK ZAKAT Di berikan zakat itu kepada delapan bagi manusia: 1. FAQIR iaitu seseorang yang kurang pendapatannya daripada perbelanjaannya yang mustahak dan layak dengannya. 2. MISKIN iaitu seseorang yang pendapatannya tidak mencukupi […]

Rate this:

Zakat Galian, Tanaman Jahiliah dan perniagaan

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 4) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT GALIAN DAN TANAMAN JAHILIAH Wajib 1/40 (satu per empat puluh) zakat pada harta galian -emas dan perak-yang dikeluarkan pada bumi, jika di dapati dengan usaha atau dengan kepayahan, manakala cukup nisabnya. […]

Rate this:

Sutera, Emas dan Perak

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 3) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT EMAS DAN PERAK Wajib zakat pada emas dan perak yang cukup nisabnya dan cukupnya haulnya. Nisab emas ialah: 20 misqal (bersamaan dua puluh tujuh setengah mayam) beratnya. Nisab perak ialah: 200 […]

Rate this:

Zakat buah-buahan dan bijian

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 2) Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik ZAKAT BUAH-BUAHAN DAN BIJI-BIJIAN Wajib zakat pada buah-buahan dan biji-bijian yang mengenyangkan. Maka tidak wajib pada buah-buahan dan biji-bijian yang di makan bukan kerana mengenyangkan seperti buah-buahan yang di makan kerana bersedap-sedap […]

Rate this:

Menunaikan Zakat

RUKUN ISLAM KETIGA: MENUNAIKAN ZAKAT Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar) Ibnu Aqil. suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik Zakat pada Lughah: Pembersihan. Zakat pada Syarak: Ialah nama qadar yang tertentu daripada harta yang wajib di berikan kepada Asnaf-asnaf (orang yang tertentu) dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Zakat terbahagi kepada 2 bahagian: 1. […]

Rate this: