Archive

Tag Archives: Fakir Miskin dan Asnaf Zakat

SENARAI ASNAF ZAKAT UMUM DAN PENDIDIKAN

Bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf adalah seperti berikut:

PENDIDIKAN

e-zakat -bantuan pendidikan

Asnaf Fakir

 • Bantuan yuran sekolah rendah/menengah
 • Bantuan Keperluan Pendidikan

Asnaf Miskin

 • Bantuan yuran sekolah rendah/menengah
 • Bantuan Keperluan Pendidikan
 • Biasiswa pelajaran

Asnaf Muallaf

 • Bantuan umum pelajaran
 • Dermasiswa muallaf

Asnaf Fisabilillah

 • Institusi Pengajian Tinggi
 • Dermasiswa hufaz,pelajar cemerlang,pelajar SAMR/T,belajar di dalam dan luar negara
 • Bantuan umum pelajaran

Asnaf Ibni Sabil

 • Bantuan tiker pergi/balik
 • Bantuan Pelajar luar negara

Asnaf Riqab

 • Bantuan pemulihan akidah
 • Bantuan pemulihan akhlak

 

 

 

UMUM

e-zakat -jenis bantuan

Asnaf Fakir

 • Saguhati Hari Raya
 • Pengurusan rumah orang tua
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Bantuan perubatan
 • Pengurusan jenazah fakir
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Plumbing & wiring rumah
 • Projek Asnaf
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan

Asnaf Miskin

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Aset miskin
 • Agihan raya anak yatim miskin
 • Pengurusan Bengkel Jahitan
 • Bantuan Perubatan
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Mawaddah Kraf
 • Pengurusan jenazah miskin
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Plumbing & wiring rumah
 • Bantuan Modal Perniagaan
 • Bantuan Modal Perikanan
 • Bantuan Modal Penternakan
 • Bantuan Modal Pertanian
 • Dana Amanah Miskin(Modal Berkelompok)
 • Bantuan makanan bulanan
 • Kursus/Latihan

Asnaf Muallaf

 • Saguhati Hari Raya
 • Pembinaan rumah berkelompok
 • Percetakan dan Penerbitan
 • Program Ceramah
 • Sumb. badan/persatuan muallaf
 • Bantuan kecemasan/runcit
 • Bantuan Pengurusan Unit Dakwah
 • Peralatan dan selanggaraan komputer
 • Aset Muallaf
 • Bantuan Berkhatan
 • Bantuan Perkahwinan
 • Saguhati galakan
 • Sambutan hari kebesaran Islam
 • Pembinaan rumah individu
 • Membaikpulih rumah
 • Bantuan sewa rumah
 • Pengurusan jenazah
 • Bantuan kewangan bulanan
 • Elaun kakitangan unit dakwah
 • Bantuan Modal
 • Kursus/Latihan
 • Aktiviti/Lawatan sambil belajar
 • Elaun kelas agama asas
 • Elaun guru kelas agama asas

Asnaf Amil

 • Amil Zakat Fitrah
 • Amil Zakat Padi
 • Pengurusan Institusi Amil

Asnaf Fisabilillah

 • Saraan tenaga kerja sokongan
 • Elaun guru agama/penceramah
 • Program forum/ceramah agama
 • Program out reach
 • Bantuan kpd persatuan/bdn Islam
 • Kursus pegawai masjid
 • Elaun tahunan pegawai masjid
 • Bantuan penyelidikan/penerbitan
 • Program penerapan nilai-nilai murni
 • Elaun guru KAFA
 • Pembinaan/baikpulih masjid/surau/sekolah
 • Elaun Bulanan Pegawai masjid
 • Imbuhan penolong pendaftar nikah
 • Saguhati kaunselor pengatkuasa
 • Saguhati kaunselor sukarela
 • Bantuan kecemasan,banjir,ribut,kebakaran
 • Pembinaan/baikpulih inst agama luar negara
 • Pembinaan/baikpulih insitusit agama
 • Bantuan karpet/peralatan masjid/surau
 • Bantuan keperluan sekolah

Asnaf Gharim

 • Hutang kerana keperluan hidup
 • Hutang persatuan kerana permasalahan ummah
 • Hutang perubatan/rawatan mesin dialisis
 • Pengurusan jenazah tanpa waris

Asnaf Ibni Sabil

 • Bantuan Musafir

Asnaf Riqab

 • Bantuan pemulihan akidah
 • Bantuan pemulihan akhlak

Rumah Anak-anak Yatim, Fakir Miskin dan Asnaf Zakat

Rumah Permata Kasih ditubuhkan di pulau pinang didaftarkan diatas nama Pusat Jagaan Permata Kasih (PG0264315K) pada awal mei 2010… Rumah permata kasih menaungi anak-anak Yatim, fakir miskin & asnaf zakat…. kepada sesiapa yang bermurah hati untuk membantu dan ingin memberi bantuan/sumbangan anak-anak permata kasih.. boleh email atau telefon kami..

untuk maklumat lanjut sila layar blog kami di http://rumahpermatakasih.blogspot.com/

Oleh kerana rumah permata kasih ini baru ditubuhkan banyak perkara yang masih belum diselesaikan, jadi bantuan atau sumbangan daripada tuan/puan diperlukan.. untuk pertanyaan / keterangan lanjut sila hubungi:

Tel / Faks : 04-3971640

Hp : Puan Subiha Safar : 0135038343
En. Wan Shahrun : 0135165295

alamat :
Rumah Permata Kasih
No.2, Lorong Pauh Jaya 2/3,
Taman Pauh Jaya,
13500, Permatang Pauh,
Pulau Pinang.

http://rumahpermatakasih.blogspot.com/
email : rumahpermatakasih@gmail.com

No. akaun atas nama “Pusat Jagaan Permata Kasih
Bank Islam (BIMB) No. akaun ; 07052010007473

Lihat lain-lain Rumah Anak Yatim di Malaysia.

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers