99 nama Allah yang baik (Asma’ al-husna)

99 NAMA ALLAH (ASMAUL HUSNA)

Kitab Kaifiat -Mempertajam mata hati dalam mengenal Allah
Syaikh Ibnu ‘Athaillah Al-Sukandari

Apabila sifat-sifat itu di kelompokkan maka ia akan menjadi 8 kelompok, sebagaimana yang tersebut di dalam Kitab Al-Din Al-Islami, iaitu:

9 NAMA YANG BERKAITAN DENGAN DZAT-NYA

1.Al-Haqqun (Yang Maha Benar)
2.Al-Waahadu (Yang Maha Esa)
3.Al-Gha niy (Yang Maha Kaya)
4.Al-Ahadu (Yang Maha Esa)
5.Al-Awwal (Yang Maha Awal)
6.Al-A’khiru (Yang Maha Akhir)
7.Al-Somadu (Yang Maha Diperlukan)
8.Al-Quddusu (Yang Maha Suci)
9.Al-Qayyumu (Yang Maha Berdiri sendiri)

4 NAMA YANG BERKAITAN HAL PENCIPTAAN-NYA

1.Al-Musowwaru (Yang Maha Pembentuk)
2.Al-Baari (Yang Maha Pembuat)
3.Al-Baadi ngu’ (Yang Maha Pencipta)
4.Al-Khaliq (Yang Maha Menjadikan)

12 NAMA YANG BERKAITAN SIFAT KASIH SAYANG-Nya,
Selain daripada lafaz al-Rabb, al-Rahman dan al-Rahim

1.Al-Wadud (Yang Maha Mengasihi)
2.Al-Ngafuwwu (Yang Maha Pemaaf)
3.Al-Barru (Yang Maha Baik)
4.Al-Rau’fu (Yang Maha Pengasih)
5.Al-Mu’minu (Yang Maha Pemberi keamanan)
6.Al-Halimu (Yang Maha Penyantun)
7.Al-Wasi ngu’ (Yang Maha Lapang)
8.Al-Razzaq (Yang Maha Pemberi Rezki)
9.Al-Syakur (Yang Maha Berterima Kasih)
10.Al-Wahhab (Yang Maha Pemberi)
11.Al-Latif (Yang Maha Halus)
12.Al-Raafi ngu (Yang Maha Tinggi)

15 NAMA YANG BERKAITAN KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN-NYA

1.Al-Kabir (Yang Maha Besar)
2.Al-Qawiyyu (Yang Maha Kuat)
3.Al-Mutakabbiru (Yang Maha Megah)
4.Al-Ngaziz (Yang Maha Mulia)
5.Al-Jabbaru (Yang Maha Perkasa)
6.Al-Ngaliyyu (Yang Maha Tinggi)
7.Al-Hamidu (Yang Maha Terpuji)
8.Al-Azimu (Yang Maha Agung)
9.Al-Matinu (Yang Maha kuat)
10.Al-Muta ngaa liyyu (Yang Maha Tinggi)
11.Al-Karimu (Yang Maha Mulia)
12.Al-Zahiru (Yang Maha Nyata)
13.Al-Majidu (Yang Maha Mulia)
14.Al-Qahharu (Yang Maha Gagah)
15.Dzul jalaali wal ikraami (Yang Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan)

9 NAMA YANG BERKAITAN DENGAN ILMU-NYA

1.Al-BASIIRU (Yang Maha Melihat)
2.Al-Ngalimu (Yang Maha Mengetahui)
3.Al-Khobiru (Yang Maha Pemberi Kabar)
4.Al-Syahiidu (Yang Maha Menyaksikan)
5.Al-Syamii ngu (Yang Maha Mendengar)
6.Al-Hakimu (Yang Maha Bijaksana)
7.Al-Muhaiminu (Yang maha Menjaga)
8.Al-Bathinu (Yang maha Tersembunyi)
9.Al-Raqiibu (Yang Maha Memperhatikan)

8 NAMA YANG BERKAITAN KEKUASAAN-NYA TERHADAP SESUATU

1.Al-Maliku (Yang Maha Memiliki)
2.Al-Hafizu (Yang Maha Memelihara)
3.Al-Hasibu (Yang Maha Memberi balasan)
4.Al-Muqiitu (Yang Maha Berkuasa)
5.Al-Muntaqimu (Yang Maha Penghukum)
6.Al-Wakiilu (Yang Maha Mewakili)
7.Al-Waliyyu (Yang Maha Memelihara)
8.Al-Fattahu (Yang Maha Pembuka)

18 NAMA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM AL-QURAN, TETAPI IA BERKAITAN
SIFAT ALLAH YANG TERMAKTUB DALAM QURAN

1.Al-Baa ngisu (Yang Maha Membangkitkan)
2.Al-Raafi ngu (Yang Maha Mengangkat)
3.Al-Mubdi’ (Yang Maha Memulai)
4.Al-Qaabidhu (Yang Maha Mengambil)
5.Al-Muzillu (Yang Maha Menundukkan)
6.Al-Baqiyyu (Yang Maha Kekal)
7.Al-Mughni (yang Maha Memberi Kekayaan)
8.Al-Maani ngu (Yang Maha Menghalang)
9.Al-Jaami ngu (Yang Maha Menghimpunkan)
10.Al-Baasithu (Yang Maha Meluaskan)
11.Al-Mumiitu (Yang Maha Mematikan)
12.Al-Mukhsiyyu (Yang Maha Menghitung)
13.Al-Mu ngizzu (Yang maha Memberi Kemuliaan)
14.Al-Mu’tiyyu (Yang Maha Pemberi)
15.Al-Mu ngidu (Yang Maha MMengulangi)
16.Al-Mujiibu (Yang maha Memperkenankan)
17.Al-Waarisu (Yang Maha Mewarisi)
18.Al-Haadiyyu (Yang Maha Pemberi Petunjuk)

13 NAMA-NAMA LAIN BAGI ALLAH YANG DI AMBIL BERDASARKAN MAKNA ATAU PENGERTIAN TERHADAP NAMA-NYA YANG TERDAPAT DALAM AL-QURAN

1.Al-Waliyyu (Yang Maha Menguasai)
2.Al-Muakhhiru (Yang Maha Mengakhiri)
3.Al-Waajidu (Yang Maha Kaya)
4.Al-Ngadlu (Yang maha Adil)
5.Al-Naafi ngu ( Yang Maha Pemberi Manfaat)
6.Al-Rasyiidu (Yang Maha Cerdik)
7.Al-Nurru (Yang Maha Bercahaya)
8.Al-Jaliilu (Yang maha Mulia)
9.Al-Muqaddimu (Yang Maha Mendahulukan)
10.Al-Khafidhu (Yang Maha Memberi Kemewahan)
11.Al-Muqsitu (Yang Maha Mengadili)
12.Al-Dhoorru (Yang Maha Memberi Mudarat)
13.Al-Sobuuru (Yang Maha Penyabar)

2 golongan manusia yang akan memperolehi keistimewaan sehingga ia dapat bermakrifat kepada Allah swt melalui nama-nama-Nya iaitu:

GOLONGAN MAJDZUB
Maksudnya ialah orang yang di bukakan Allah tirai-Nya secara langsung, sehingga orang itu dapat mengenal-Nya dengan menggunakan mata hatinya. Dengan demikian, golongan ini mengenal Allah langsung dari atas, yakni dengan melihat kesempurnaan-kesempurnaan Dzat-Nya, kemudian melihat sifat-sifat-Nya, lalu kembali kepada nama-nama-Nya yang baik, kemudian barulah melihat kepada benda ciptaan-Nya.

GOLONGAN SALIK
Golongan yang mengenal Allah melalui jalan biasa, yakni dari bawah. Bermula daripada mengenal benda-benda ciptaan-Nya, kemudian mengenal nama-nama-Nya, selanjutnya mengenal sifat-sifat-Nya, Kemudian barulah mengenal Yang Maha Pencipta dan pemiliknya, iaitu Allah sswt.

Dengan demikian, bahawa jalan orang Majdzub dalam mengenal Allah ialah merupakan kebalikan daripada yang di tempuhi jalan oleh golongan Salik. Manakala jalan dalam mengenal Allah oleh golongan salik merupakan kebalikan daripada jalan yang di tempuhi oleh golongan Majdzub sehingga boleh kedua-dua golongan ini bertemu di tengah jalan.

Advertisement
%d bloggers like this: