Madinah Al-Munawwarah

HADITH SOHEH: MADINAH AL-MUNAWWARAH

NAMA MADINAH MULANYA THABAH
1307. dari Jabir bin Samurah ra katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya Allah Taala menamai Kota Madinah dengan Thabah (baik).’


Perkuburan tidak boleh di agung atau dihormati seperti masjid

RANCANGAN JAHAT TERHADAP PENDUDUK MADINAH
1308. dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra, katanya Rasulullah saw bersabda: ‘Siapa mempunyai rancangan jahat terhadap penduduk Madinah, Allah akan menghancurkannya seperti garam dalam air.’

MADINAH TETAP KOTA YANG BAIK
1309. dari Sufyan bin Abu Zuhair ra katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Ketika Negeri Yaman di taklukkan, berbondong-bondonglah penduduk Madinah datang ke sana membawa keluarga dan anak buah mereka, Padahal Madinah lebih baik bagi mereka, Sayang mereka tidak tahu. Kemudian di taklukkan pula Negeri Syam, maka berbondong-bondong pula orang Madinah datang ke sana membawa keluarga dan anak buah mereka, Pada hal Kota Madinah lebih baik bagi mereka, sayang mereka tidak tahu. Kemudian di taklukkan pula Iraq, maka berbondong-bondong pulalah orang datang ke sana membawa keluarga dan anak buah mereka, Pada hal Madinah lebih baik bagi mereka, Sayang mereka tidak mengerti.’

BILA MADINAH DITINGGALKAN
1310. dari Abu Hurairah ra katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: Nanti mereka bakal meninggalkan Madinah dalam keadaan baik sebagaimana adanya, Kemudian kota itu akan penuh dengan binatang liar dan burung-burung pencari makanan (burung bangkai). Kemudian datang ke Madinah 2 orang gembala dari Muzairah mencari kambingnya yang hilang. Didapatinya Madinah telah menjadi kota liar, ketika kedua gembala itu sampai di Tsaniyatul Wada’ keduanya jatuh tersungkur di atas muka mereka.’

MASJID TAQWA
1316. dari Abu Salamah bin Abdurrahman ra, katanya dia bertemu Abdurrahman bin Abu Sa’id Al-Khudri ra, lalu dia bertanya: ‘Apa yang kamu dengar dari bapamu tentang masjid yang di bangun atas dasar taqwa?’ jawab: ‘Bapakku menceritakan bahawa dia pergi menemui Rasulullah saw di rumah istri beliau, lalu dia bertanya: ‘Ya Rasulullah! Masjid manakah di antara dua masjid (Makkah dan Madinah) yang di bangun atas dasar Tawqa?’ Beliau mengambil segenggam pasir lalu di buang kembali ke tanah, dan kemudian beliau bersabda: ‘Masjid kamu ini (Masjid Madinah)!’.

Advertisement
%d bloggers like this: