Panduan ciri-ciri web terbaik

KRITERIA LAMAN WEB TERBAIK

oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

Alhamdulillah saya dapat menyertai salah satu kursus oleh MDec yang mana diadakan pada awal tahun ini dalam bulan Februari yang lalu.

saya di sini kongsi sedikit tentang Kriteria-kriteria yang sepatutnya ada bagi sesebuah web untuk di kategori sebagai suatu laman website yang terbaik menurut pemarkahan MDec:

MARKAH 20/20 jika laman web mempunyai:

1. Nombor telefon
2. Nombor Faks
3. Alamat
4. Komen atau Forum
5. Update Email atau Broadcast
6. Publications atau Database
7. Audio Klip atau Video
8. Pelbagai Bahasa
9. Disability Akses W3C
10. Carta Pelanggan
11. Polisi Agensi

MARKAH 25 jika laman web mempunyai:

1. Ingat saya
2. Website Personalization
3. Privacy Policy
4. Tidak mengguna Cookies
5. Borang Maklum balas
6. F.A.Q
7. Disclaimer
8. Hak cipta

MARKAH 40 jika laman web mempunyai:

1. Nombor servis online
2. Tiada iklan
3. Polisi Keselamatan
4. RSS Feed
5. Link ke lain-lain web
6. Berkenaan Kami
7. Tiada link terputus
8. Memasukkan teknologi baru
9. Pemberitahuan secara automatik

MARKAH 10 % jika laman web mempunyai:

1. Link sokongan
2. Bantuan Navigasi
3. Masa loading web cepat
4. Bantuan Browser

MARKAH 5 % jika laman web mempunyai:
1. Laman web rasmi
2. Jata Malaysia
3. Logo MSC Malaysia
4. Acara di update/Pemberitahuan maklumat
5.Kiraan website

Semua kriteria yang di sebut di atas dapat membantu website anda menjadi mudah di akses di internet oleh pelawat anda. Kriteria yang tersebut juga mudahan dapat membantu sekiranya anda tercari-cari cara untuk memperbaiki laman web anda. Mudahan bermanfaat.

%d bloggers like this: