Bahagian Haji

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN HAJI (Bahagian 4)

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

BAHAGIAN-BAHAGIAN HAJI

1. IFRAD
yaitu mengerjakan umrah setelah selesai mengerjakan haji.

2. TAMATTUK
yaitu mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji.

3. QIRAN
yaitu mengerjakan haji dan umrah bersama-sama.

Afdhol mengerjakan Haji Ifrad.
Wajib Dam kerana mengerjakan Haji Tamattuk atau Haji Qiran bagi orang yang tinggal di luar daripada kawasan 2 marhalah dengan Masjidil Haram.
2 marhalah yaitu 56 batu.
Barangsiapa mati sebelum mengerjakan haji dan yang wajib diatasnya pada hal upaya ia menunaikan, wajiblah dibelanjakan daripada harta peninggalannya mengupah orang mengerjakannya.
Orang yang tidak upaya mengerjakan haji dan umrah kerana tua atau kerana cacat pada anggotanya atau kerana sakit yang sudah lama wajib mengupah orang lain mengerjakannya.

%d bloggers like this: