Anak keturunan Adam

PESANAN UNTUK ANAK KETURUNAN ADAM

Kitab Durratun Nasihin ( Mutiara Mubaligh)
Usman Al-Khaibawi.

Telah diberitakan dalam hadith Qudsi:

“Hai anak keturunan Adam,

Maut itu membukakan segala rahsiamu,
Hari Kiamat itu terbacakan semua kitabmu dan kitab itu membuka semua rahsiamu,

maka ketika engkau berbuat dosa janganlah melihat kecilnya dosa itu,
tapi lihatlah Zat, yang engkau derhakai, dan ketika engkau diberi rezeki sedikit,
janganlah engkau melihat sedikitnya, tapi lihatlah Zat yang memberi rezeki kepadamu.

Dan janganlah engkau meremehkan dosa kecil,
kerana sesungguhnya engkau tidak tahu dosa-dosa apa yang menyebabkan engkau dimurkai
dan kamu tidak terjamin terhadap tipu daya-Ku.
Maka tipu daya-Ku itu lebih halus daripada jalannya semut di atas gunung Shafa’ di malam yang kelam.

Hai anak keturunan Adam,

Apakah engkau menderhakai aku (Allah), maka engkau ingat akan murka-Ku
dan engkau menghindarkan murka itu?

Apakah engkau telah melaksanakan amanat orang yang telah percaya kepadamu?
Apakah engkau telah berlaku baik terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadamu?

Apakah engkau telah memaafkan terhadap orang-orang yang menganiayai engkau?
Apakah engkau telah mahu mengajak bicara terhadap orang-orang yang mendiamkan engkau?
Apakah engkau telah menyambung tali kekeluargaan terhadap orang-orang yang memutuskan silaturrahim kepadamu?

Apakah engkau telah menginsafkan (menyedarkan) terhadap orang-orang yang mengkhianatimu?
Dan apakah engkau telah bertanya kepada Ulama tentang urusan agamamu dan urusan duniamu?

Sesungguhnya aku (Allah) tidak melihat bentuk lahirmu,
akan tetapi aku melihat hati dan niatmu.
Dan aku rela terhadap segala sifat-sifat ini pada dirimu.”

The Arrivals Part 33 – Pilihan Terletak Pada Kamu (Malay Subtitle)

%d bloggers like this: