Balasan di Hari Kiamat

QISAS PADA HARI KIAMAT

(Al-Anbiyaa: 47). dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan Yang adil untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung.

Dari Abi Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
“Sesungguhnya akan ditunaikan hak-hak kepada tuannya pada hari Akhirat sehinggakan dituntut balas bagi kami yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk” Riwayat Muslim

Dari Abi Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
“Barangsiapa (di kalangan kamu) yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya (muslim) dari hartanya atau sesuatu; maka mintalah dari nya dihalalkan pada hari ini sebelum tibanya saat tiada padanya dinar mahupun dirham….” Riwayat Bukhari

Dari Abi Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
“Apakah kamu tahu siapakah itu muflis? Para sahabat menjawab: “Orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak mempunyai dirham atau harta” Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya orang muflis dari ummatku itu ialah orang yang datang pada hari Kiamat membawa sembahyang, puasa dan zakat. Dalam masa yang sama dia juga telah mencela (orang) ini, menuduh (orang) ini, memakan harta (orang) ini, menumpahkan darah (orang) ini dan memukul (orang) ini. Kemudian diberikan kepada orang ini kebaikannya, kepada orang ini kebaikannya. Apabila habis kebaikannya sebelum selesai penghakimannya diambil dari kesalahan orang-orang tersebut lalu dilemparkan kepadanya dan dihumban ke dalam neraka” Riwayat Muslim.

Berkata Umar bin al-Khattab :
“Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab dan timbanglah ia sebelum kamu ditimbang”.

PERSAKSIAN ANGGOTA TUBUH TERHADAP TUANNYA

(Yaasiin:65). pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa Yang mereka telah usahakan.

Dari Anas bin Malik r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda:
“Didatangkan seorang kafir pada hari kiamat kemudian dikatakan kepadanya: Apa pendapat kamu seandainya kamu mempunyai emas seisi bumi adakah kamu akan menebus diri kamu (dari azab Allah)? Dia menjawab: “Ya” Lalu dikatakan kepadanya: “Sesungguhnya kamu telah diminta apa yang lebih sedikit daripadanya”. Riwayat Bukhari

PERSAKSIAN BUMI TERHADAP PENGHUNINYA

(Az-Zalzalah:4). pada hari itu bumipun menceritakan khabar beritanya.

Rasulullah s.a.w bersabda:
“Sesungguhnya cerita bumi ialah persaksiannya terhadap manusia lelaki dan perempuan tentang apa yang mereka kerjakan di atas permukaannya.” Riwayat Tirmizi

%d bloggers like this: