Wakaf

HARTA WAKAF

Wakaf
Menetapkan harta agar dibelanjakan untuk kebajikan dengan niat mendampingkan diri kepada Allah.Syaratnya:
-Harta itu ada manfaatnya.
-Diwakafkan kepada yang sedia ada dan tidak putus-putus serta berpanjangan kepada yang lain.
-Tidak mewakafkan pada perkara haram.

Syarat Orang ingin berwakaf:
-Orang yang benar yang dapat dipegang cakapnya.
-Layak ia untuk membuat kebajikan.
-Tidak sah wakaf orang gila dan kanak-kanak.
-Wakaf mengikut ketetapan orang yang berwakaf pada mendahulu atau mengkemudiankan
atau menyamakan atau lebih kurangkan kepada orang-orang atau pihak yang diwakafkan.

%d bloggers like this: