Wali Songo: Sunan Giri

SUNAN GIRI

Sewaktu Sunan Ampel masih hidup, di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang terkenal, namanya Raden Paku, disebut juga sebagai Prabu Satmata, atau Sultan Abdul Fakih.

Beliau adalah putera Maulana Ishak dari Blambangan (di Jawa Timur). Maulana Ishak dikatakan dari Blambangan, oleh kerana beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Buddha.

Berhubung ayahnya ke pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putera angkat oleh salah seorang wanita kaya, Nyi Gede Maloka namanya. Kalau di babad tanah jawa, disebut Nyai Ageng Tandes atau Nyai Ageng saja.

Sesudah beliau besar di sekolahkan nya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel). Di sana Raden Paku bertemu dengan Maulana Makdum Ibrahim, putera-putera Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang.

Kemudian bersama-sama dengan Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku oleh Sunan Ampel di suruh pergi haji ke Tanah Suci, sampai memperdalam ilmunya. Tetapi mereka sebelum sampai di tanah suci singgah terlebih dahulu di Pasai (Aceh), untuk menuntut ilmu kepada para ulama disana.

Adapun yang di maksud ilmu di sini, adalah ilmu ke Tuhanan mengikut ajaran tasawuf.
Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Parsi yang membuka pengajian di pasai di waktu itu. Bahkan banyak pula ulama-ulama dari Melaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang sesuatu masalah ke Pasai. Sesudah kedua-dua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana, mereka kembali ke tanah Jawa. Raden Paku berjaya mendapat “Ilmu Laduni”, sehingga gurunya di pasai memberinya nama “Ainul Yaqin”.

Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Raden paku atau Syeikh Ainul Yaqin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri. dimana murid-muridnya terdiri pada orang-orang kecil (rakyat jelata).

Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya, kerana beliaulah yang menghantar utusan (mission secree) keluar Jawa. Mereka terdiri dari pelajar, saudagar, nelayan. Mereka dihantar oleh Sunan Giri ke pulau Madura. juga ke Bawean dan Kangean, bahkan sampai ke Ternate dam Haruku di kepulauan Maluku.

Amat besar pengaruh Sunan Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di kerajaan Islam Demak, sehingga sesuatu soalan yang penting sentiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Oleh para wali yang lain, beliau dihormati serta disegani.

Pada waktu dahulu Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan, dan termasyhur di seluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. Dari segala penjuru, baik dari kalangan atas mahu pun kalangan bawah banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri.

Beliaulah kabarnya yang menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Daeran penyiarannya sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Madura, menurut setengah riwayat, Sunan Giri-lah yang menghukum sesat terhadap diri Syeikh Siti Jenar, kerana mengajarkan ilmu yang berbahaya pada rakyat. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik (peniaga) yang berjiwa demokratik.

Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. seperti misalnya: jelungan, jamuran, gendi gerit, jor, gula tukar, cublak-cublak suweng, ilir-ilir dan sebagainya.
Diantara permainan kanak-kanak hasil ciptaan / gubahannya adalah rupa “jitungan” atau “jelungan”.

Adapun caranya adalah begini:
Anak-anak banyak, satu diantaranya menjadi “pemburu”, lain-lain jadi “buruan” mereka ini akan ‘selamat’ atau ‘tidak’ dari terkaman ‘pemburunya’, apabila telah berpegang pada ‘jitungan’, iaitu satu pokok, tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Permainan bertujuan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup, iaitu:
bahawa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa sajalah, maka manusia (buruan) itu akan selamat dari terkaman iblis (pemburunya). Di samping itu diajarkannya pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat paedagogis serta berjiwa agama, Di antaranya adalah berupa ‘tembung dolanan bocah’ (lagu permainan anak-anak),

yang berbunyi sebagai berikut:
“Padang-padang bulan, ayo gage da dolanan, dolanane naning latar, ngalap padang gilar-gilar, nundang bagog hangatikar”, yang dalam bahasa indonesianya kira-kira begini:
“Terang-terang bulan, marilah lekas bermain, bermain dihalaman, mengambil manfaat dari terang-benderang, mengusir gelap yang lari terbirit-birit”.

Adapun maksud dari tembang tersebut di atas itu adalah:
Agama Islam (bulan) telah datang memberi penerangan hidup, maka marilah akan orang menuntut penghidupan (dolanan, bermain) di bumi ini (latar, laman) akan mengambil manfaat ilmu agama Islam (padang, gilar -gilar, terang-benderang) itu, agar sesat kebodohan diri (begog, gelap) akan terusir.

Disamping itu terkenal pula tembang buat kanak-kanak yang bernama “Ilir-ilir” yang isinya mengandungi falsafah serte berjiwa agama.

Bunyi selengkapnya adalah demikian:
“Lir-ilir, lir ilir, tandure wing angilir, sing ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Cah angon, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno ringkas bagi masuh dodotiro. Dodotiro-dodotiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomana jrumatana, kanggo sebo mengko sore, mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane, ndak sorak hore. ”

Adapun maksudnya adalah demikian:
sang bayi yang baru lahir di dalam dunia ini masih suci bersih, murni, sehingga ibarat seperti penganten baru, siapa saja ingin memandangnya, “bocah angon” (pengembala) itu diumpamakan santri, mualim, ertinya orang yang menjalankan syariat agama .

Sedangkan “blimbing” diibaratkan blimbing itu mempunyai / terdiri daripada lima belahannya, maksudnya untuk menjalankan sembahyang lima waktu. Walaupun “lunyu-lunyu” (licin). tolong panjatkan juga, walaupun sembahyang itu susah, namun kerjakanlah, buat membasuh “dodotira-dodotira, kumitir bedah ing pinggir” maksudnya walaupun solat itu susah, tetapi lakukan guna membasuh hati dan jiwa kita yang kotor ini.

“Dondomono, jrumatana, kanggo sebo mengko sore, dan surak-surak hore”. Maksudnya “bahawa orang hidup di dalam dunia ini sentiasa condong kearah berbuat Dosam segan mengerjakan yang baik dan benar serta utama, sehingga dengan menjalankan solat itu diharapkan besuk dikelak kemudian boleh kita buat sebagai bekal kita dalam menghadap ke hadrat Tuhan Yang Maha Kuasa, bekal itu adalah beramal soleh. Itulah diantara lain buah ciptaan sunan giri.

Tentang tembang (lagu) ilir-ilir ini ada pula yang berpendapat, bahawa itu adalah ciptaan sunan kalijaga. Akan tetapi mengingat bahwa diantara wali sanga, sunan giri yang terkenal sebagai seorang pendidik yang gemar mencipta lagu -lagu kanak-kanak maka besar dugaan kita bahawa lagu tersebut adalah ciptaan beliau juga. Jika tidak, yang pasti adalah bahawa tembang tersebut adalah ciptaan pada zaman wali.

Apakah benar ciptaan sunan kalijaga atau gubahan bersama-sama dengan sunan giri, itu adalah soal secundair.

Sesudah beliau wafat, kemudian dikebumikan di atas bukit Giri (Gresik). Setelah Sunan Giri meninggal dunia, berturut-turut digantikan oleh Sunan delem, Sunan Sedam Margi, Sunan Prapen.

Tatkala Sunan Prapen pada tahun 1597 M, wafat beliau digantikan Sunan Kawis guna, kemudian setelah Sunan guwa wafat digantikan oleh Panembahan Agung. Pada tahun 1638 M Panembahan Agung Giri digantikan oleh Panembahan Mas Witana Sideng Rana, beliau wafat pada tahun 1660 M. kemudian atas perintah Sunan Amangkurat I, Pangern Puspa Ira (Singonegoro) ditempatkan di Giri. mulai saat sunan Amangkurat II memegang kendali pemerintahan, Giri mahupun Gresik mengalami perubahan yang tidak sedikit. Akibat daripada serangan Amangkurat II yang dibantu oleh kompeni akhirnya pada tarikh 27 april 1680 jatuhlah kuasa Pengeran Giri ke tangan Amangkurat II.

Semenjak itu Giri cahanya mulai pudar, hanya tinggal kenang-kenangan dalam sejarah kebangunan Islam di tanah Jawa.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: